Databáze nebezpečných výrobků

Likérky s motivem hrušky

Jedná se o 6dílnou sadu skleněných likérek s potiskem hrušky zasahujícím do okraje pro pití. Sada je uložena na karton a zabalena v plastové fólii.

Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 1,4 mg na likérku a olovo v množství 15 mg na likérku. 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto likérky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka.

Rozpor s

Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Čárový kód 8591532108699
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Poznámka

Distributor: Petr Kmenta, Kateřinská 4190/5, 695 01 Hodonín, IČ: 01542818

Prodejce: Ing. Josef Šťastný, Petra Bezruče 279, 431 51 Klášterec nad Ohří – Miřetice u Klášterce nad Ohří

Datum publikace 27.05.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit