Databáze nebezpečných výrobků

Dětský kaleidoskop

Jedná se o cca 230 mm dlouhou hračku, tvořenou dvěma do sebe zasazenými válci z lepenky. Válec s menším průměrem je ukončený z jedné strany plastovou koncovkou s otvorem, kterým se do válce hledí. Ve válci jsou podélně vložena tři zrcadla, která jsou spojena transparentní izolepou a ve válci jsou uchycena pomocí koleček ze syntetického materiálu. Prostor mezi nimi má tvar rovnoramenného trojúhelníku. Na druhé straně, ve válci s větším průměrem se nachází malý prostor, ve kterém jsou umístěny barevné plastové korálky. Na konci je matnice. Díky soustavě zrcadel dochází k pravidelnému vícenásobnému odrazu, což vytváří barevné optické jevy různých tvarů. Při otáčení kaleidoskopu se korálky přeskupují a tím se mění obraz, který dítě vidí. Kaleidoskop je potištěn graficky jednoduchými obrázky postaviček a zvířátek. Hračka nebyla označena značením CE, ani žádným dalším značením nebo informacemi.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zadušení
Nebezpečí

Při zkoušce tahem, při působení silou 36 N, došlo k uvolnění plastové krytky na konci tuby s průměrem 45 mm. Tím došlo ke zpřístupnění skleněných části kaleidoskopu (zrcadel). Při působení silou 32 N došlo k oddělení plastové krytky válce s průměrem 55 mm a tím došlo ke zpřístupnění matnice (která již není nijak zajištěna) a při pohybu hračky se uvolnily a vysypaly barevné plastové korálky. Tyto se zcela vešly do zkušebního válce pro malé části. Pokud se součásti hračky vejdou celé do tohoto válce, hrozí jejich spolknutí či vdechnutí malými dětmi v případě, že tyto části vloží do úst.

Země původu Čína
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Správní orgán - Inspektorát ČOI Plzeňský a Karlovarský uložil prodejci ochranné opatření dle ust. § 18a odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb., kterým je stažení výrobků z distribuce a zákaz distribuce těchto výrobků. Hračka byla nahlášena kontaktnímu bodu na MPO a zveřejněna v systému RAPEX pod číslem INFO/0068/16.

Datum publikace 20.06.2016
Zdroj: ČOI

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit