Databáze nebezpečných výrobků

Ha-Ra čisticí přípravek "Hara family clean and green"

Hlášení RAPEX 40/2017

Výrobek byl dočasně stažen z databáze hlášením RAPEX č. 07/2018

Litrová láhev čisticího přípravku pro domácnost.

Kategorie Domácnost - Chemické výrobky
Riziko Chemické
Nebezpečí

Výrobek je žíravý a dráždí kůži, ale na štítku chybí příslušné piktogramy, výstražné pokyny a uzávěr odolný proti otevření dětmi, které jsou pro tento typ výrobků požadované. Uživatelé proto nejsou informováni o bezpečném použití výrobku a riziku, které by mohlo vzniknout v případě, že by se přípravek dostal do kontaktu s pokožkou a očima nebo při požití.

Země původu Německo
Rozpor s

Výrobek nevyhovuje nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

Země záchytu Ohlašující: Francie
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Dobrovolná opatření: svolání zboží od spotřebitelů (distributor).

Datum publikace 17.10.2017
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Poprvé zveřejněno v angličtině v rámci Týdenního přehledu notifikací RAPEX Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise na oficiální stránce Evropské unie "Europa" prostřednictvím Rychlého výstražného systému EU pro nepotravinářské spotřebitelské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2018 Oficiální kontaktní místa členských zemí a zemí EFTA-EEA poskytují informace v těchto týdenních přehledech. Podle ustanovení Přílohy II.10 ke směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) nese odpovědnost za informaci notifikující strana. Komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost poskytnutých informací. Český překlad: © Občanské sdružení spotřebitelů TEST, 2018. Odpovědnost za překlad nese Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Přihlásit