Éčka

E 386 Ethylendiamintetraacetát

Alternativní název:

Skupina: sekvestranty
Původ: syntetický
Nebezpečná přísada

Ethylendiamintetraacetát je umělý sekvestrant.

Vyrábí se z ethylenu a amoniaku.

Sekvestranty jsou látky, které vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů.

Použití v potravinách není v EU povoleno.

Zpět do databáze přídatných látek

Diskuze

Přihlásit