dTest: Spotřebitelská práva (a povinnosti) pro rok 2023

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Vydáno: 3.1.2023   

Z pohledu práv spotřebitelů začíná rok 2023 poměrně zostra. Novela občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele přináší řadu novinek v oblasti uzavírání smluv po telefonu, slevových akcí nebo zveřejňování uživatelských recenzí, které se uplatní již od 6. ledna. Podstatně se také mění způsob, kdy a jakým způsobem bude moci spotřebitel zboží reklamovat. dTest proto připravil výběr těch nejzásadnějších změn dopadajících na spotřebitele.

Telefonáty bez obav

Podle nové úpravy se již nebudete muset obávat, že se při chvilce nepozornosti během telefonního hovoru zavážete k objednávce služeb nebo třeba ke změně dodavatele energií. Uzavírání smluv po telefonu již nadále nebude možné. „Obchodník vám sice stále během hovoru může nabízet své zboží nebo služby, po jeho skončení vám však musí zaslat potvrzení nabídky v textové podobě, tedy například do vaší e-mailové schránky. Pokud toto potvrzení neodsouhlasíte, k uzavření smlouvy nedojde,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Zákaz se však neuplatní v situaci, kdy podnikateli s úmyslem uzavřít smlouvu sami zavoláte.

30 dní na „šmejdy“

Prodejci, kteří sváží zájemce na prodejní akce, kde jim nabízí své zboží nebo služby budou mít svůj „business model“ zase o něco komplikovanější. Dosud jste od smlouvy uzavřené na podobné akci měli právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, nově bude tato lhůta zákonem prodloužena na 30 dnů. Stejné pravidlo se uplatní, pokud vás prodejce navštíví u vás doma, aniž by byl předem za tímto účelem vámi pozván.

Věrohodnější uživatelské recenze

Uživatelské recenze výrobků na webových stránkách či sociálních sítích prodejce mohou být cenným, byť pro pravidelné čtenáře dTestu spíše doplňkovým, nástrojem při výběru zboží. Spotřebitelé však dosud neměli žádnou záruku, že tyto recenze odráží věrohodné osobní zkušenosti uživatelů s konkrétním výrobkem. „Nová úprava proto mimo jiné trestá prodejce za uvedení recenzí, které jsou falešné, zkreslené nebo vytvořené na objednávku a dále spotřebitelům umožňuje rozpoznat recenze, jejichž věrohodnost, není prodejcem ověřována,“ uvádí Eduarda Hekšová z dTestu. Na e-shopech a webových stránkách poctivých prodejců se tak již můžete setkat s informacemi o tom, zda ověřují uživatelské recenze a popisem metody, kterou za účelem ověření zvolili. Tato povinnost se týká i případů, kdy prodejce na svých stránkách zpřístupňuje recenze jiných prodejců.

Podrobněji o nových podmínkách pro zveřejňování uživatelských recenzí v tiskové zprávě ze dne 15. prosince 2022, dostupná zde.

Konec falešným slevám

Permanentní slevové akce či výprodeje jsou již běžnou obchodní praktikou. Lákavě znějící sleva se však při bližším zkoumání nezřídka ukazuje pouze jako nepatrné snížení ceny, případně se cena nijak zásadně neliší od běžné nabídky na trhu. Známy jsou zejména praktiky, kdy prodejce uvádí slevu zboží z původní ceny z doby jeho uvedení na trh, či z ceny smyšlené, za kterou zboží nikdy neprodával. Těmto matoucím nabídkám je však konec. Prodejce bude muset případnou slevu vypočítávat z ceny, jakou si za zboží účtoval v době 30 dnů před poskytnutí slevy. Prodejce se této povinnosti nevyhne ani v situaci, kdy zboží zlevňuje postupně. V takovém případě bude pro výpočet slevy rozhodující cena v době 30 dnů před poskytnutím první slevy.

Podrobněji o nových podmínkách pro slevové akce v tiskové zprávě ze dne 20. prosince 2022, dostupná zde.

Je libo platit?

Při nakupování v internetových obchodech nemusí být vždy patrné, kterým kliknutím vlastně finálně dochází k potvrzení objednávky, tedy uzavření smlouvy. I na tuto situaci však nová úprava pamatuje. Prodejci nově musí na svých webech zřetelně označit, kdy se spotřebitel zavazuje k platbě zboží. Nově se tak budeme setkávat s webovými tlačítky „zaplatit teď“, „závazně potvrdit objednávku“ nebo „objednávka zavazující k platbě“. Naopak v situacích, kdy se tlačítko bude tvářit pouze jako registrace zákaznického účtu, či bude označeno hesly jako „objednej“ nebo „potvrdit“, prodejce od vás platbu očekávat nemůže.

Vstupenky od překupníka?

Pokud vám překupník před očima „vyfoukl“ vstupenky na koncert nebo sportovní utkání a nyní vám je nabízí s tučnou přirážkou, nezoufejte. Takové jednání je nyní výslovně považováno za klamavou obchodní praktiku, a je tedy zakázané za předpokladu, že překupník vstupenky získal s využitím automatizovaného prostředku (např. počítačového programu), díky němuž obešel pravidla stanovená pro prodej vstupenek (limit pro počet vstupenek na osobu). V takové situaci, stejně jako v případech, kdy se prodejce dopustí jakékoliv jiné nekalé obchodní praktiky můžete za splnění dalších podmínek odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo požadovat přiměřené snížení ceny.

Končí záruka na zboží?

V podstatě ano, není však důvod k panice. Prodejce je i nadále odpovědný za vady zboží, které si u něj zakoupíte. Rozdíl je však v tom, jaké vady můžete reklamovat. „Dosud prodejce odpovídal za vady, které vznikly kdykoliv v době dvou let od zakoupení zboží. Nyní bude odpovědný už jen za výrobní vady, tedy takové, které na zboží existovaly již v okamžiku koupě, byť se projeví až později (do dvou let od převzetí),“ říká Eduarda Hekšová.

Jak bude spotřebitel prokazovat, že zboží bylo vadné již při koupi?

Prokázat, že zboží bylo vadné již při koupi, například z důvodu nekvalitního zpracování nebo kvůli použití nevhodného materiálu, může být s postupujícím časem obtížné. Nově proto bude postavení spotřebitele posíleno tím, že jakákoliv vada, která se na zboží objeví v prvním roce od zakoupení, bude považována za vadu výrobní (existující již při koupi). Prodávající bude muset reklamaci takové vady uznat, ledaže by skutečně odborně prokázal, že vada vznikla až později (po převzetí zboží).

Jak bude reklamace probíhat ve druhém roce od nákupu?

V druhém roce bude do značné míry záležet, jak vstřícný přístup zaujmou jednotliví prodejci k novým pravidlům. Bude totiž na spotřebiteli, aby prokázal, že vada existovala již při koupi, například že byla způsobena nesprávným výrobním procesem (nedostatečně přilepená podešev), užitím nevhodného materiálu (podešev byla přilepena lepidlem na papír) či jiných postupů, které vedly k tomu, že se vada se projevila až uplynutím určitého času (podešev se oddělila od svrchní části obuvi).

Na jaké případy se nová pravidla uplatní?

Pokud jste zboží zakoupili před 6. 1. 2023, platí dosavadní zákonná záruka a tomu odpovídající práva bez ohledu na to, kdy zboží reklamujete. Nová pravidla budete v reklamačním řízení uplatňovat, pokud se týká vad zboží nakoupeného od 6. 1. 2023 včetně. Rozhodujícím okamžikem je tedy ten, kdy jste zboží zakoupili, nikoliv ten, kdy zboží nebo službu reklamujete.

Další informace o nových podmínkách reklamace zboží v tiskové zprávě ze dne 15. listopadu 2022, dostupná zde.

 

Kontakt pro média:

Lucie Korbeliusová

media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již statisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 

Přihlásit