TEST: jen některé ústní vody chrání před zubním kazem

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2022 Obsah listopadového dTestu

Vydáno: 25.2.2010   

Ústní vody mají přispívat k prevenci zubního kazu, omezovat tvorbu plaku a spolupodílet se na zdraví dásní. Ovšem ne všechny ústní vody splní to, co slibují. Ze třinácti testovaných výrobků získaly dobré hodnocení jak za prevenci zubního kazu, tak za prevenci plaku a zánětu dásní pouze tři ústní vody.
Samotný kartáček s pastou nestačí k důkladné péči o zuby, protože se nedostane do mezizubních prostor. Řešením jsou mezizubní kartáčky, případně zubní nitě. Avšak mnozí lidé tyto pomůcky buď neumí správně používat, nebo je neradi používají. V poslední době začíná mezi odborníky převládat názor, že pravidelné používání účinné ústní vody může mít pozitivnější vliv na zdraví zubů a dásní než nedokonalé či žádné čištění mezizubních prostor.

Při testu ústních vod se měřil obsah fluoridů, aktivních složek pro ochranu před plakem a zánětem dásní, alkoholu a stanovovalo se pH. Vyhodnocení účinnosti se provádělo na základě stomatologických vědecky podložených poznatků. Nejdůležitějším kritériem při hodnocení testovaných výrobků byla prevence zubního kazu.

Šest testovaných výrobků nemělo dostatečný obsah fluoridů, které jsou nejúčinnějšími bojovníky proti vzniku zubního kazu. Například Odol Stoma Paradentol a Weleda neobsahují fluorid žádný, resp. pouze zanedbatelné množství. Velmi malé množství fluoridu bylo naměřeno v ústní vodě Listerine. „Pouze sedm ústních vod dokáže poskytnout dobrou ochranu proti zubnímu kazu,“ přibližuje výsledek testu Ida Rozová. Ještě horší situace byla zjištěna v ochraně před zubním plakem a zánětem dásní, kdy spolehnutí je jen na pět ústních vod. „Důležité je si uvědomit, že ústní vody nemohou v žádném případě nahradit správné čištění zubů,“ upozorňuje Rozová.

Kazivost zubů české populace je stále příliš vysoká. Příčinou je špatná dentální hygiena, neboť většina lidí si neumí čistit zuby. Stačí však málo – zajít buď k zubnímu hygienistovi, nebo stomatologovi a naučit se pod jejich vedením čistit zuby.

Test ústních vod vyšel v únorovém vydání časopisu TEST. Kromě testu ústních vod jsou v únorovém vydání uveřejněny testy příklepových vrtaček, blu-ray přehrávačů a srovnání běžných účtů.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit