Jak testujeme robotické vysavače

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • odstraňování nečistot: 40 %
  • provoz v obýváku: 20 %
  • obsluha: 22 %
  • hlučnost: 12 %
  • spotřeba el. energie: 6 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Odstraňování nečistot

Prach v rozích a podél stěn: Prach je umístěn ke stěnám a do rohu. Poté je změřeno, do jaké vzdálenosti od rovné stěny a od rohu se vysavači podařilo nečistoty odstranit.

Prach z koberců: Definované množství prachu je nasypáno na koberec Stratos Dura Air. Vysavač je pak spuštěn v automatickém režimu. Množství vysátého prachu je měřeno dvakrát. Nejprve poté, co robot sám dokončí úklid a podruhé po pěti minutách čištění. V případě, že se výsledky liší o více než 10 %, je proveden i třetí test.

Drobky z koberců a tvrdých podlah: Přesně odměřené množství drobků je nasypáno na koberec Stratos Dura Air a keramické dlaždice. Vysavač je pak spuštěn v automatickém režimu. Množství vysátého prachu je měřeno dvakrát. Nejprve poté, co robot sám dokončí úklid a podruhé po pěti minutách čištění. V případě, že se výsledky liší o více než 10 %, je proveden i třetí test.

Prach z tvrdých podlah: Přesně odměřené množství prachu je nasypáno na keramické dlaždice. Robot je pak spuštěn v automatickém režimu. Množství vysátého prachu je měřeno dvakrát. Nejprve poté, co robot sám dokončí úklid a podruhé po pěti minutách čištění. V případě, že se výsledky liší o více než 10 %, je proveden i třetí test.

Chlupy z koberců: Na koberec Stratos Dura Air jsou rozprostřena syntetická vlákna a válečkem „zašlapána“. Robot je pak spuštěn v automatickém režimu, případně v automatickém turbo režimu, pokud je k dispozici. Poté je posouzena efektivita úklidu vláken simulujících srst z koberce.

Bodové čištění: Přesně odměřené množství snídaňových cereálií je nasypáno na koberec Stratos Dura Air. Vysavač je pak spuštěn v režimu bodového čištění. Neobsahuje-li tento režim, z této zkoušky ho vynecháváme. Množství vysátých cereálií je měřeno dvakrát. Nejprve poté, co robot sám dokončí úklid a podruhé po pěti minutách čištění. V případě, že se výsledky liší o více než 10 %, je proveden i třetí test.

Provoz v modelovém obýváku

V místnosti, která obsahuje nábytek a další vybavení typické pro obývací pokoj, jako je konferenční stolek, gauč, TV stolek, stojací lampa, váza, jídelní stůl či židle, byli roboti testováni ve dvou zkouškách.

První z nich měřila, zda a případně o kolik posune při automatickém úklidu vysavač nábytek v místnosti. Ve druhé zkoušce pak bylo po pokoji rozmístěno 20 hromádek se špínou. Robot byl spuštěn a po dokončení programu bylo sečteno, kolik hromádek uklidil.

Spotřeba elektrické energie

Spotřeba elektřiny byla měřena jak při nabíjení do plného stavu baterie, tak v pohotovostním režimu.

Hlučnost

Hladina hluku vysavače v provozu byla měřena sonometrem ze vzdálenosti 1,6 metru od vysavače. Zároveň pracovníci laboratoře hodnotili subjektivní dojem z hluku.

Obsluha

Panel odborníků posuzoval přehlednost a srozumitelnost návodu k použití, otevírání, zavírání a manipulaci s krytem kompresní komory, nabíjecí stanici či snadnost vyprazdňování a čištění prachové nádobky.

Dále bylo bráno v potaz ovládání a práce s vysavačem (vypínání, zapínání, demontáž a čištění kartáčů, používání virtuálních zdí), snadnost výměny výfukového filtru a další praktické aspekty (hmotnost a robustnost přístroje či například možnost uskladnění).

Přihlásit