TEST: kvalitní vysoké rozlišení jen s blu-ray

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2021 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 15.2.2010   

Blu-ray přehrávače začínají z trhu vytlačovat DVD přehrávače. Jsou zatím poměrně drahé, ale umožňují přehrávat filmy ve vysokém rozlišení z blu-ray disků. Blu-ray přehrávače přehrají i zvuková CD nebo DVD. Přístroje umí přepočítat běžné rozlišení DVD na vysoké (up-scaling).
Blu-ray přehrávače jsou určené pro přehrávání blu-ray disků. Tato technologie nabízí oproti DVD obraz a zvuk ve vysokém rozlišení. Nové filmové tituly se zpravidla dají koupit jak na DVD, tak na blu-ray disku. Blu-ray disky i jejich přehrávače jsou zatím poměrně drahé, ceny ale budou klesat s jejich větším rozšířením. Pro přehrávání disků s vysokým rozlišením je třeba televizor HD ready nebo Full HD (všechny ploché LCD a plazmové televizory), ale i kvalitní zvuková aparatura, minimálně běžné domácí kino.

Časopis TEST otestoval 24 blu-ray přehrávačů a čtyři DVD přehrávače s funkcí zvýšení běžného rozlišení obrazu (up-scaling). Byla posuzována kvalita obrazu z blu-ray a DVD disků, zvukových CD, ale i z počítačových formátů aj. Hodnoceno bylo také vybavení a zde se projevily velké rozdíly mezi jednotlivými přístroji. „Všechny modely testovaných přehrávačů lze použít k přehrávání originálních DVD a blu-ray disků. Podpora přehrávání vypalovaných médií a různých jiných multimediálních formátů se ale dramaticky liší,“ říká Václav Beneš, redaktor časopisu TEST.

Kvalita obrazu i zvuku byla u všech testovaných přístrojů na dobré úrovni. Pro přenos obrazu a zvuku v nejvyšší kvalitě je třeba nejen kvalitní televizor, ale i správné zapojení přístroje. Ideální je zapojení přes rozhraní HDMI - přenáší jak obraz, tak zvuk ve vysoké kvalitě beze ztrát. Potřebné kabely nejsou většinou k přístrojům spoludodávány. „S investicí do kabeláže, která může jít do několika stokorun navíc, je třeba při nákupu počítat,“ doplňuje Beneš.

Při srovnání kvality převodu standardního rozlišení na vysoké (up-scaling) propadly testované DVD přehrávače. Blu-ray přehrávače převedou běžné rozlišení na vysoké lépe, ale ani přepočítané běžné rozlišení nedosahuje kvality originálního HD. 

Test blu-ray přehrávačů vychází v únorovém vydání časopisu TEST. Kromě testu blu-ray přehrávačů jsou v únorovém vydání uveřejněny testy ústních vod, příklepových vrtaček a srovnání běžných účtů.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit