Jak testujeme

V testu: 12 blu-ray přehrávačů a 4 DVD přehrávače s funkcí up-scalingu (přepočítání běžného rozlišení na vysoké).
 

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Obraz 35 %, zvuk 0 %, přehrávání poškozených médií 10 %, obsluha 30 %, spotřeba energie 5 %, provozní hlučnost 5 %, vybavení 15 %.
 • Obraz
  Tři odborníci hodnotili kvalitu fotografií a filmů (mj. Mission Impossible 3, Transformers) na blu-ray discích s vysokým rozlišením a kvalitu filmů se standardním rozlišením na DVD přepočítaným do rozlišení vysokého.
 • Zvuk
  Kvalita zvukového výstupu byla hodnocena jedním odborníkem.
 • Korekce chyb
  Hodnocení schopnosti jednotlivých přístrojů reagovat na různá běžná poškození přehrávaných blu-ray disků, DVD a CD. Při testu byla použita jak standardní testovací média, tak běžné disky poškozené např. poškrábáním.
 • Provozní hluk
  Při přehrávání i nahrávání se hodnotila hladina akustického tlaku, hlasitost a charakter zvuku vydávaného při zapnutém a vypnutém větráku při přehrávání blu-ray disků a DVD.
 • Obsluha
  Tři odborníci hodnotili návod k použití, uvedení přístroje do provozu, ovládání pomocí dálkového ovladače a na přední straně přehrávače a ukazatele na displeji. Dále hodnotili použití přístroje jako hudebního přehrávače, přístupové doby při přehrávání jednotlivých médií a rychlost zapnutí přístrojů.
 • Spotřeba elektrické energie
  Hodnocení spotřeby elektrické energie při dvouhodinovém denním provozu. Měření spotřeby elektrické energie v režimu stand-by.
 • Vybavení
  Hodnocení počtu podporovaných audio a video formátů, podporovaných typů médií a možností připojení a vybavení jednotlivých přístrojů.

Přihlásit