Pitná voda z kohoutku

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 26.11.2009   

I když se s pitnou vodou setkáváme den co den a doprovází nás celým životem, přesto o ní jen málo víme. A snad právě proto, že se o ní všeobecně málo ví, padají různá falešná tvrzení na úrodnou půdu. Třeba ta, že se kvalita pitné vody sleduje jenom na výstupu z vodáren a nikoho už nezajímá, co vlastně teče z kohoutků, nebo že nikdo nemá šanci dozvědět se, co obsahuje voda, která mu doma teče. A protože skutečně o pitné vodě málo víme, dopouštíme se sami různých prohřešků, které vodě nejdou k duhu. Otázky a odpovědi, které jsme připravili v časopisu TEST, mohou přispět k nápravě stavu.

Jak je zajištěna kvalita a zdravotní nezávadnost pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu?
Proces výroby a distribuce pitné vody se pravidelně kontroluje. U pitné vody se stanovuje okolo sta různých parametrů, kterými se sleduje její kvalita a tedy i zdravotní nezávadnost. Některé požadavky pro pitnou vodu jsou přísnější než pro vodu balenou.

Proč se voda chloruje?
Úplavice, cholera, břišní tyfus, dětská obrna, hepatitida A a další nemoci jsou přenosné vodou. Dostatečně zajistit bakteriální nezávadnost vody dokáže chlor. Ne ze všech kohoutků však teče chlorovaná voda. Vodárny používají takové technologie úpravy vody, které odpovídají kvalitě surové vody (filtrace, dezinfekce, např. plynným chlorem, chlornanem, ozonem, oxidem chloričitým, peroxidem atd., mikrofiltrace nebo UV záření).

Představuje chlor ve vodě nebezpečí pro zdraví?
Samotný chlor ve vodě, i když může negativně ovlivnit její chuť či pach, v používaných koncentracích nijak zdravotně závadný není. V centru zvýšené pozornosti jsou ale vedlejší produkty dezinfekce – trihalomethany. Česká republika patří v Evropě mezi světlé výjimky, neboť má pro ně oproti evropské směrnici stanoven více než dvakrát přísnější limit.

Na kterém místě musí pitná voda z kohoutku splňovat požadavky kvality?
Místo, kde musí pitná voda splňovat požadavky kvality, je kohoutek u spotřebitele. Vzorky pitné vody určené k rozborům se odebírají jak z kohoutků spotřebitelů, tak po trase, kudy proudí (např. vodojemy a přivaděče) a úpravny vody. Každoročně musí být obměněno 50 % odběrových míst a musí se vybírat metodou náhodného výběru.

Kdo odpovídá za kvalitu pitné vody, která teče z kohoutků v nájemních domech a domech soukromých majitelů?
Za kvalitu pitné vody odpovídají pronajímatelé bytů, resp. soukromí majitelé. Výrobce vody (resp. dodavatel) není vlastníkem vnitřního vodovodu a nemůže ovlivnit jeho stav.

Způsobují-li vnitřní rozvody nevyhovující kvalitu vody, jsou nájemníci vydáni na pospas pronajímatelům, resp. soukromým majitelům?
I když výrobce vody (resp. dodavatel) nenese za tuto situaci odpovědnost, přesto má v ruce právní nástroj, jak pomoci. Je povinen informovat odběratele o nevyhovující kvalitě vody a současně je povinen uvést i možná nápravná opatření. Nápravná opatření se týkají omezení nebo odstranění rizika, že v dodávané vodě nebudou dodrženy hygienické limity.

V domě ještě máme olověné rozvody pitné vody a máme z vody obavu.
Přítomnost olověného potrubí nemusí nutně znamenat, že ve vodě se olovo nachází. Je-li vnitřní povrch potrubí pokryt vrstvičkou uhličitanu vápenatého, není voda s olověnou trubkou v kontaktu. Nicméně pro jistotu dodržujte tyto preventivní kroky:
•    pro ranní nápoje raději použijte vodu natočenou večer do nádoby a na noc ji dejte do chladničky, nebo
•    přednostně proveďte ranní hygienu a teprve potom po následném odtočení vody ji použijte,
•    v průběhu dne či večera vodu před pitím a vařením odtočte,
•    pro malé děti a těhotné ženy je vhodné v těchto případech k pití používat např. i balenou kojeneckou vodu.


Jsou někde k dispozici informace o kvalitě pitné vody z veřejného vodovodu?
Každý má právo vyžádat si od své vodárny údaje o tom, jaká je kvalita dodávané vody podle jejího posledního rozboru. Způsob poskytnutí není zákonem o ochraně veřejného zdraví dán, lze ale akceptovat různé způsoby: zveřejnění aktuálního rozboru na webovské stránce vodárenské společnosti nebo jiném veřejně přístupném místě, zaslání výsledků žadateli (elektronickou) poštou nebo možnost osobního nahlédnutí do výsledků v sídle společnosti.

Musí se za vyžádané informace o kvalitě vody platit?
Informace musí být poskytnuta zdarma! Spotřebiteli se musí dostat informace o všech povinně sledovaných ukazatelích, kterých je okolo šedesáti.

Má vodárna vůči spotřebitelům další povinnosti?
Výrobce vody (resp. dodavatel) musí spotřebitele informovat o tom, že orgán ochrany veřejného zdraví mu povolil dodávat po určité období vodu nižší kvality – pouze za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví spotřebitelů. Musí taktéž informovat o omezení použití pitné vody či o zákazu jejího používání.

Je zapotřebí se o vodu, která teče z kohoutku, nějak starat?
Aby si voda zachovala svoji kvalitu, vyžaduje péči. V době, kdy stagnuje v potrubí vnitřního vodovodu, může svoji kvalitu ztrácet a hlavně není čerstvá. Po vícehodinové či vícedenní stagnaci je vhodné ji odpustit a teprve potom pít či použít na vaření.

Kde se spotřebitelé dopouštějí prohřešků vůči pitné vodě?
Nestarají se o čistotu kohoutků a hlavic sprch. Ty se musí pravidelně čistit, aby se v nich nemnožily bakterie.

Může se k vaření používat teplá voda?
Teplá voda – je jedno, zda dodávaná dálkovým teplovodem, ohřívaná centrálně nebo vlastním bojlerem či průtokovým ohřívačem – není určena k pití ani k vaření, i když se vyrábí z pitné vody a splňuje požadavky na jakost.

Kde získat další informace o vodě?
Zejména na internetu lze dohledat řadu zajímavých informačních zdrojů. Ale pozor, ne všechny jsou objektivní a věrohodné. Mj. doporučujeme stránky Státního zdravotního ústavu (www.szu.cz) a Občanského sdružení spotřebitelů TEST (https://www.dtest.cz/vody). Na těch druhých naleznete výsledky testu 18 balených vod a vody z kohoutku v několika místech.

 

Přihlásit