Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • praktické zkoušky: 50 %
  • nežádoucí látky: 20 %
  • dopad na živ. prostředí: 20 %
  • informace na obalu: 10 %

Praktické zkoušky

Nejdůležitější praktické vlastnosti ubrousků byly zkoušeny na 30 dětech ve věku šesti měsíců až tří let. Všechny děti v době testu nosily plenky, žádné tedy ještě nechodilo samo na toaletu. Praktické zkoušky probíhaly přímo v domácnostech dobrovolníků. Šlo o slepý test, uživatelé tak nevěděli, kterou značku právě používali. Na konci zkušebního týdne byli rodiče požádáni, aby vyplnili hodnoticí dotazník.

Odborníky z VKI zajímaly fyzikální vlastnosti ubrousků, jemnost vůči citlivé dětské pokožce a také účinnost utírání moči a výkalů.

Dopad na životní prostředí

Ověřoval se ekologický dopad samotných ubrousků. Zjišťovalo se, zda jsou vyrobeny z viskózových vláken ze dřeva či bambusu, bavlny, polyesteru a jiné syntetiky nebo případně z kombinace zmíněných materiálů. Výslednou známku ovlivňoval celý životní cyklus ubrousků, tedy od výroby až po vyhození a recyklaci. Z tohoto důvodu nebyla známkována ekologická stopa znovupoužitelných ubrousků.

Zkoumal se materiál, ze kterého je vyroben obal ubrousků. Také se kontrolovalo, zda jsou rozměry obalu adekvátní vůči jeho obsahu – lidově řečeno se hodnotilo, zda výrobci neprodávají vzduch. Roli hrála také hmotnost obalu. Čím méně odpadu, tím lépe.

Nežádoucí látky

Laboratoř se zaměřila na obsah vonných alergenních látek. Dále zkoumala přítomnost endokrinních disruptorů, potenciálních endokrinních disruptorů a dalších problematických chemikálií.

Informace na obalu

Vlhčené ubrousky se řadí mezi kosmetiku, musejí proto odpovídat nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích. Pokud je v ubrouscích obsažen plast, výrobce má povinnost tuto skutečnost uvést na obalu, a to v souladu s nařízením č. 2020/2151. Hodnotila se také celková čitelnost, srozumitelnost a úplnost uváděných informací.

Přihlásit