dTest: Pes ve městě přináší nejen radosti

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 18.2.2022   

Česko je považováno za zemi psům zaslíbenou. Z pohledu pejskařů tomu tak ale úplně není, zvláště pokud se čtyřnohým přítelem žijete ve městě. Rozhodujeme-li se tedy o pořízení psa, musíme počítat s pravidly a povinnostmi, které se na nás budou vztahovat.

Zejména v české metropoli a dalších městech je zapotřebí dávat pozor na to, kde je a není možné psa nechat proběhnout na volno. Prostory a pravidla pro pobíhání psů totiž obce vymezují obecně závaznými vyhláškami, za jejichž porušení může být uložena pokuta až 100 tisíc korun. Podle platné vyhlášky je v Praze volný pohyb psů ve veřejné zeleni zakázán všude s výjimkou ploch, kde je to vlastníkem zeleně dovoleno a označeno příslušným piktogramem. Obdobně tomu bude i podle návrhu nové vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, s jejímž přijetím Praha počítá v letošním roce, a která stanoví výčet takových ploch přímo ve vyhlášce formou mapové přílohy.

S venčením souvisí i povinnost úklidu exkrementů na veřejném prostranství. Neuklidíte-li po svém psovi, hrozí vám podle přestupkového zákona pokuta za znečištění veřejného prostranství či veřejně přístupného objektu až do výše 20 tisíc korun. „Pokud se vám pokuta zdá příliš vysoká, věřte, že obce a městské části vydávají za úklid po psech obvykle několikanásobně více, než vyberou na každoročních poplatcích od jejich majitelů,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Způsobená škoda

Radost, kterou vám pes může přinášet, je ale vyvážena i odpovědností za případnou škodu nebo újmu, kterou váš pes způsobí, i mnoha dalšími povinnostmi, které je dobré znát ještě předtím, než se rozhodnete si psa pořídit. Pro svého čtyřnohého přítele musíte například zajistit nejen pravidelné očkování proti vzteklině, ale také označení mikročipem, a to nejpozději do tří měsíců věku. Výjimka platí pouze pro psy, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011. Nesplnění povinností stanovených veterinárním zákonem projednává krajská veterinární správa a za její nesplnění vám může být uložena pokuta až do výše 20 000 korun.

Povinná registrace

Držitel psa staršího tří měsíců musí v obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu zaplatit tzv. poplatek ze psů. „Obce stanoví konkrétní výši poplatku obecně závaznou vyhláškou, takže se v jednotlivých místech České republiky liší, ale např. v Praze činí tento poplatek za prvního psa 1 500 korun a za druhého a každého dalšího psa 2 250 na kalendářní rok,“ uvádí Eduarda Hekšová. Pokud však pobíráte invalidní, starobní, vdovský nebo sirotčí důchod, uplatňuje se pro vás snížený poplatek ve výši 200 korun ročně. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni nevidomí, bezmocní či těžce zdravotně postižené osoby, a také držitelé psů převzatých z útulků po dobu prvních dvou let. Registrovat musíte svého psa na místním úřadu do 15 dnů od jeho pořízení a poté uhradit každoroční poplatek zpravidla nejpozději do 31. března daného kalendářního roku. Nezaplatíte-li poplatek včas nebo ve správné výši, může ho obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Kontakt pro média:

Jaroslav Švehla, svehla@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již statisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Přihlásit