Jak vybrat postýlku

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 4.12.2015

Prohlédněte si interaktivní grafiku s vyznačenými částmi, které by vás při nákupu postýlky měly nejvíce zajímat.

Dětské postýlky patří mezi konstrukčně poměrně jednoduché výrobky, přesto se ale v nabídce obchodů vyskytují takové, které dětem nezaručují potřebné bezpečí. Nejčastějším problémem bývají nebezpečné mezery a otvory, ve kterých mohou uvíznout nejenom prstíky a celé ručičky a nožičky, ale dokonce i hlavička dítěte. Je proto dobré, být si vědom všech rizik a dát si na ně pozor.

Nepodceňujte označení a návod

Správné a úplné označení dětské postýlky signalizuje, že výrobce zná požadavky příslušné normy. Postýlka musí být trvale označena:

 • odkazem na EN 716-1: 2013; uvedením evropské normy výrobce deklaruje, že postýlka vyhovuje jejím požadavkům,
 • zřetelnou značkou (např. ryskou) na vnitřní straně postýlky nebo jiným označením, které uvádí maximální výšku matrace,
 • jménem (značkou) výrobce, distributora nebo prodejce; údaje umožňují identifikaci výrobku.

Ke každé postýlce musí být přiložen návod v českém jazyce. Vztahují se na něj poměrně přísné, normou dané požadavky na podobu a obsah. I když jinak návody příliš nestudujete, u dětské postýlky vám to doporučujeme, protože jde o bezpečí a zdraví dítěte.

Návod k dětské postýlce musí:

 1. být nadepsán „Důležité, uschovejte pro pozdější potřebu: čtěte pozorně“, písmena tohoto upozornění musí být alespoň 5 mm vysoká;
 2. obsahovat upozornění na nebezpečí umístění postýlky blízko otevřeného ohně nebo zdroje silného tepla;
 3. obsahovat upozornění, že nesmí být používána, pokud je jakákoliv její část rozbitá, roztrhaná nebo chybí;
 4. upozorňovat, že v postýlce nesmí nic zůstávat a nesmí být poblíž jiného vybavení, které by dítěti poskytlo oporu nebo hrozilo uškrcením či udušením;
 5. upozorňovat, že se v postýlce nesmí používat více než jedna matrace;
 6. prohlašovat, že je připravena k použití, pouze pokud jsou všechny zajišťovací mechanismy bezpečně zajištěny;
 7. obsahovat upozornění, že nejnižší poloha roštu je nejbezpečnější a nejvyšší polohu je možno používat jen do chvíle, kdy se dítě dokáže samo posadit;
 8. prohlašovat, že pohyblivé bočnice (pokud je jimi postýlka vybavena) musejí být v uzavřené poloze vždy, když je dítě v postýlce bez dozoru;
 9. upozorňovat, že odnímatelná vodítka pro posunutí základny postýlky (jsou-li součástí výrobku) musejí být demontována před použitím postýlky v nejnižší poloze;
 10. obsahovat montážní výkres s popisem všech částí a nářadí potřebného pro sestavení;
 11. obsahovat upozornění, že maximální tloušťka matrace musí být taková, aby vzdálenost od povrchu matrace k okraji bočnice byla v nejvyšší poloze roštu alespoň 200 mm a v nejnižší poloze nejméně 500 mm;
 12. upozorňovat na případnou značku maximální výšky matrace na postýlce;
 13. obsahovat upozornění na minimální velikost použité matrace (tak, aby mezi matrací a bočnicemi/čely nebyla větší mezera než 30 mm);
 14. prohlašovat, že všechny spojovací prvky musejí být dobře dotaženy a pravidelně kontrolovány;
 15. obsahovat návod na mytí či čištění;
 16. upozorňovat, že postýlka nesmí být používána, pokud z ní dítě dokáže samo vylézt.

Dobré rady

Instalace

 • Pokud lze postýlku demontovat a opět sestavit, musí být vybavena předvrtanými otvory a čepy.
 • Na postýlce se nesmí provádět žádné změny a úpravy (např.: perforace dna, vyřezávání tyčí).
 • Výška dna postýlky musí být nastavena pouze pomocí nářadí, které je k tomu určeno.
 • Matrace nesmí přesahovat značku (např. rysku) nebo jiný typ označení na vnitřní straně postýlky. Toto označení uvádí maximální výšku matrace.

Rozměry

 • Délka vyráběných postýlek se pohybuje od 900 mm do 1400 mm.
 • Pro dítě do 6 měsíců věku:

v nejvyšší poloze dna/lehací plochy musí být minimální vzdálenost mezi horní stranou dna/lehací plochy a horní hranou bočnice nebo čela postýlky 300 mm.

 • Pro dítě od 6 měsíců věku nebo od doby, kdy začne být pohyblivé (samo se posadí, klekne si nebo se postaví):

v nejnižší poloze dna/lehací plochy musí být vzdálenost mezi horní stranou dna/lehací plochy a horní hranou bočnice nebo čela postýlky minimálně 600 mm.

 • Vzdálenost mezi okrajem dna a bočnicemi a čely postýlky musí být maximálně 25 mm.

Vzdálenost mezi tyčkami postýlky musí být mezi 45 mm a 65 mm.

 • Vzdálenost mezi příčkami dna postýlky je 60 mm. V případě dna (roštu) s mřížkami nebo perforací, musí mít otvory maximální průměr 85 mm.
 • Přístupné díry, mezery a otvory musí být buď menší než 7 mm, nebo mezi 12 mm a 25 mm a nesmí být hlubší než 10 mm.
 • Pokud má postýlka sklápěcí bočnice, musí být vzdálenost mezi vodící tyčí sklápěcího mechanismu a tyčkou postýlky mezi 0 a 7 mm nebo mezi 12 mm a 25 mm.

Vlastnosti

 • Volte postýlku se dnem z příček, mřížek nebo s perforací. Takové dno zajistí dostatečnou ventilaci.
 • Zvolte postýlku s tyčkami. Prostor mezi tyčkami zabezpečuje dostatečnou cirkulaci vzduchu. Ideální je postýlka, která má tyčky na všech čtyřech stranách. Postýlka s plnými čely může také poskytnout dostatečnou ventilaci za předpokladu, že dvě tyčkové bočnice nejsou umístěny proti/u zdi nebo nábytku.
 • Konstrukce postýlky musí být pevná a stabilní.
 • Dřevo nesmí být poškozeno a nesmí vykazovat stopy napadení hnilobou nebo hmyzem.
 • Kovové materiály musí být odolné proti korozi.
 • Barva musí být odolná proti poškrábání, nesmí být toxická.
 • Ostré rohy, hrany a hroty musí být zaoblené nebo zakryté.
 • Postýlka nesmí mít otvory, mezery, kraje nebo výčnělky, kterých by se mohlo dítě chytit nebo na ně vylézt.
 • Na šroubech nesmí být umístěny plastové krytky, které by dítě mohlo sejmout. Malé části se nesmí uvolnit pomocí prstů a zubů dítěte. V opačném případě existuje riziko, že je dítě může spolknout nebo vdechnout.
 • Na vnitřním povrchu bočnic a čel nesmí být přilepené žádné cedulky nebo obtisky.
 • Má-li postýlka stahovací bočnice, musí být zajištěny tak, aby je dítě nemohlo samo stáhnout. Způsoby zajišťovacích mechanismů se musí lišit; pokud se mechanismy spouštějí stejným způsobem, pak od sebe musí být umístěny minimálně 850 mm.
 • Postýlky musí mít buď čtyři pevné nohy, nebo dvě pevné nohy a dvě nohy s kolečky. Pokud má postýlka čtyři nohy s kolečky, musí být dvě kolečka zajistitelná proti pohybu.

Doporučení pro bezpečné používání

 • Nepoužívejte pro dítě příliš teplé textilní materiály, jako je zateplené oblečení, dvojitě přeložená přikrývka nebo příliš teplá přikrývka.
 • Nepoužívejte žádné upevňovací systémy, nenapínejte přes postýlku sítě.
 • Preventivně odstraňte veškeré věci, kterými by se mohlo dítě udusit nebo na kterých by se mohlo uškrtit (například stužky, provázky, držátko dudlíku, kusy látky). Usíná-li dítě s plyšovou hračkou, po usnutí ji vyndejte; umístěte ji ale tak, aby na ni dítě vidělo.
 • Nepoužívejte ochranné mantinely kolem postýlky. Zabraňují cirkulaci vzduchu a zvyšují tak riziko syndromu náhlého úmrtí kojenců.
 • Používání polštářku se nedoporučuje do 2 let věku dítěte.
 • Zajistěte, aby si dítě nepřikrylo hlavu; nedoporučuje se do 12 měsíců věku dítěte používat syntetické a prošívané přikrývky.
 • Doporučuje se používat spací pytel s otvory na ruce upravený dle věku dítěte. Ve spacím pytli je pro dítě složitější převrátit se na bříško. Dáte-li přednost přikrývce, dítě vždy položte tak, aby mělo nožičky u dolního kraje postýlky, zamezíte tak přikrytí hlavičky dítěte.  Na níže uvedených obrázcích můžete vidět, jak vypadá bezpečná poloha pro spánek dítěte za použití přikrývky a na druhém naopak méně bezpečná.
 • Ke každodennímu používání se nedoporučují cestovní postýlky. Důvodem je především neprodyšné dno postýlek a většinou matrace potažené nepropustným plastovým materiálem.

Kind & Gezin

Databáze testovaných výrobků

Dětské postýlky (13 výrobků)
poslední aktualizace: 3.12.2015


Přihlásit