Jak se testovalo

Nejprve byla kontrolována ochrana sluchu. Pokud byla nevyhovující, další testy se už nedělaly a výrobek dostal nedostatečnou známku. Druhá přišla na řadu chemická analýza. Scénář se opakoval – v případě nedostatečného hodnocení nebyly provedeny další zkoušky a sluchátka propadla.

Řada zkoušek (například souhrnný test zvuku) byla založena na testovacím programu, který znáte také z námi publikovaného testu drátových a bezdrátových sluchátek.

Zvuk

Pět odborníků různého věku a hudebního vkusu poslouchalo nahrávky různých žánrů. Při posuzování se zaměřovali zejména na dynamiku, vyváženost nebo zkreslení zvuku při různých úrovních hlasitosti.

Rušivé vlivy

Ve vzdálenosti 10 cm byly měřeny akustické emise (nechtěný únik zvuku mimo uši posluchače). Dále bylo zjišťováno, zda při poslechu nevydávají jakékoliv rušivé zvuky samotná sluchátka (ať už šlo o kabel, nástavce či polstrování).

Komfort a ovládání

Známkovala se úplnost a srozumitelnost návodu. Po prvotním nastavení školení hodnotitelé zkoušeli, jak dobře se nosí při každodenních aktivitách včetně sportu a zda jim nepřekáží brýle. Po dobu 30 minut se posuzovalo, jak dobře sedí a pevně těsní. V potaz byla rovněž brána vhodnost pro různé uživatele v závislosti na velikosti uší. Kolegy dále zajímalo, jak snadno se přenáší a čistí.

Bluetooth

Kontrolovaly se ovládací prvky, zkoušelo se párování s přehrávacím zařízením. Měřila se rovněž vzdálenost, do které přenos funguje bez citelného rušení signálu. Dalšími zásadními zkouškami byly výdrž baterie a čas potřebný k nabití zcela vybité baterie. V potaz byla brána i provozní doba s plně nabitou baterií i po čtvrthodině nabíjení.

Odolnost

Testované výrobky musely snést deset upuštění z výšky 180 cm na kamennou podlahu. U drátových sluchátek byla rovněž zkoušena odolnost kabelu a konektoru. Kabely byly ohýbány různými směry celkem 30 000krát. Po testu bylo ověřeno, zda sluchátka fungují, respektive zda fungují stejně dobře jako nová.

Nežádoucí látky

V nástavcích a polstrování bylo pátráno po ftalátech, polycyklických aromatických uhlovodících (PAH) a chlorovaných parafínech.

Ochrana sluchu

Hlavním faktorem byla maximální hlasitost, jíž se se sluchátky dalo dosáhnout.

Přihlásit