Spotřebiče musí být opravitelné

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 4.3.2021   

Od března letošního roku platí pro dodavatele určitých výrobků do Evropské unie nová pravidla. Bílá elektronika a displeje budou moci na trh EU pouze za přísnějších podmínek. Jednou z nich bude možnost jejich snadného rozložení a složení, či povinnost zajištění dodávek náhradních dílů až po dobu deseti let od ukončení výroby.

Ekodesign je soubor požadavků spojených se snahou snížit dopady na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobků. Dodavatel (výrobce či dovozce) musí tyto parametry dodržet při uvedení tohoto typu výrobků na trh EU, tedy i do České republiky.

Obecný rámec pro požadavky na ekodesign stanovuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ErP — Energy related Products). Česká republika implementovala požadavky této směrnice do zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a do vyhlášky č. 319/2019 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. V rámci provádění směrnice o ekodesignu nově připravila Evropská Komise nařízení, která konkretizují parametry pro jednotlivé kategorie výrobků. Nařízení EU jsou přímo použitelné právní předpisy, což znamená, že mají přednost před národním právem a jsou pro členské státy závazné. Od prvního březnového dne tak v Evropské unii začalo platit nařízení stanovující nové podmínky pro výrobce bílé elektroniky a displejů.

Spotřebiče a výrobky, které musí být opravitelné

Bílá technika:

 • sporáky
 • myčky nádobí
 • mrazničky
 • chladničky
 • sušičky
 • pračky
 • vysavače

Další výrobky:

 • počítače a servery
 • herní konzole
 • set-top boxy
 • televizory
 • a další

Nově musí uvedené domácí spotřebiče splňovat tyto požadavky:

 • možnost demontování a opětovného smontování výrobku
 • umožnit přístup k opravným schématům neautorizovaným servisům
 • možnost dodání náhradních dílů 7–10 let po uvedení poslední jednotky modelu na trh (liší se u jednotlivých výrobků).

Podle spolku Opravme Česko se dá průměrně opravit pouze 60 % produktů bílé elektroniky a televizí. Zbývajících 40 % je neopravitelných. Tato opatření by měla odhadem prodloužit životnost výrobků o 3–5 let a ušetřit tisíce korun každé domácnosti, jelikož hlavní problém doposud tkvěl v nedostupnosti náhradních dílů či nemožnosti demontáže výrobku bez jeho poničení. Proto se velká část opravitelných vad stala neopravitelnými a výrobky tak končily na skládce. Podle údajů v naší bezplatné právní poradně tato situace trápila velké množství spotřebitelů, kteří uplatňovali svá práva v rámci reklamace. Byli pak nuceni kupovat nové a nové výrobky, popřípadě byla jejich reklamace řešena výměnou za nový kus.

Delší životností se kladně ovlivní také dopad výroby na životní prostředí, jelikož by se měla snížit výroba těchto spotřebičů a tím by bylo produkováno méně oxidu uhličitého do ovzduší.

Opraváři budou mít možnost se dostat ke konstrukčním schématům spotřebičů, díky čemuž opraví i výrobky, které by bez toho dříve opravit nezvládli. Přístup k informacím o opravách a údržbě poskytne výrobce po uplynutí dvou let od uvedení prvního kusu daného modelu na trh. Pro přístup bude potřeba splnit určité podmínky, jako je například technická způsobilost k  opravám daných spotřebičů (to znamená, že přístup nebude mít samotný spotřebitel). Výrobci si mohou za přístup k informacím o opravách a údržbě účtovat přiměřené a úměrné poplatky.

Není zcela jisté, zda nová legislativa o ekodesignu bude dostatečně motivovat spotřebitele k opravě televizí či displejů, protože ta stále dosahuje podobných částek, jako je pořizovací cena nového přístroje. Další neznámou je, do jaké míry tato nařízení ovlivní nabídku a ceny na evropském trhu. Dá se předpokládat, že začátkem platnosti nařízení žádné rapidní zdražení nenastane. Je ale možné, že po uplynutí záruční doby prvních přístrojů prodávaných podle nových pravidel (tzn. za dva roky), se tato skutečnost do cen domácích spotřebičů promítnout může.


Přihlásit