Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení:

  • holení: 35 %
  • podráždění pleti: 30 %
  • životnost čepelí: 25 %
  • obsluha: 10 %

Příprava

Před zahájením testu byly všechny holicí strojky anonymizovány překrytím log a jiných rozpoznávacích prvků.

Holení: 35 %

Test byl časově značně náročný. Zkoušky kvality každodenního holení se účastnilo celkem 23 mužů ve věku od 18 do 65 let. Každý z nich postupně vyzkoušel všechny produkty. Holena vždy byla polovina obličeje. Dobrovolníci byli zvoleni tak, aby byl výběr co nejpestřejší – šlo o muže s velmi hustými, ale i řídkými vousy, se zdravou i citlivou pokožkou a podobně.

Holení třídenního strniště zkoušelo 22 mužů. O známkách za holení na hůře dostupných místech, jako je brada a krk, testující osoby rozhodovaly pomocí zevrubného dotazníku. Hodnocen byl rovněž komfort holení (pocit při dotyku břitů o pokožku, snadnost klouzání a přejíždění po pokožce v různých směrech). Pro výsledné známky za efektivitu holení laboratorní pracovníci využili statistické metody, například analýzu rozptylu jednotlivých výsledků a srovnání středních hodnot.

Kvalitu oholení a stav pokožky navíc posoudil nezávislý odborník. Vybraný expert netušil, který model byl v kterém případě pro oholení využit. Rovněž mu bylo zatajeno, jaké hodnocení danému vzorku udělil konkrétní dobrovolník.

Podráždění pleti

Testující zapojení do zkoušky každodenního holení a holení třídenního strniště hodnotili pocity na kůži, zaznamenávali případná zarudnutí a také pořezání. Důkladnost oholení, drobná poranění a podráždění posuzoval také laboratorní odborník.

Životnost čepelí

Do zkoušek výdrže čepele se zapojila dvacítka mužů s velmi tuhými a hustými vousy. Holení probíhalo do té doby, než byly čepele tak tupé, že začaly výrazně dráždit pokožku.

Obsluha

Ve specializované laboratoři sledoval přizvaný expert holení 45 mužů zapojených do zkoušek kvality holení. Všímal si základní manipulace s holítkem či přizpůsobení konturám obličeje. Pět dalších odborníků navíc hodnotilo snadnost výměny čepelí, rozbalování a skladování a také oplach a čištění.

Nežádoucí látky

Na plastových částech rukojeti byla provedena chemická analýza. Zjišťovalo se, zda výrobky neobsahují například polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) či ftaláty. V žádném modelu však škodliviny nebyly nalezeny, chemické testy proto nemají na výslednou známku vliv.

Limity hodnocení

Obdobně jako tomu bývá v testech dTestu se i v německém testu pánských holítek na celkové hodnocení mohly aplikovat limity. Jako limitující faktor v tomto případě působily výsledky zkoušky odolnosti čepelí. Pokud by byla horší než uspokojivá, nemohlo by být celkové hodnocení dobré nehledě na výsledky ostatních zkoušek.

Přihlásit