Co nového čeká české spotřebitele v roce 2021

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 6.1.2021   

Kdo se před dvanácti měsíci zamýšlel nad očekávanými událostmi roku 2020, nemohl tušit, jak budou naše životy a plány ovlivněny pandemií onemocnění covid-19. Řada změn v oblasti spotřebitelského práva nebyla realizována, i když se s nimi původně počítalo. Očekáváme však, že k řadě změn a především posílení postavení českých spotřebitelů dojde v letošním roce.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Parlament by se měl věnovat změnám zákonů, které čekají na projednání již mnoho měsíců. Jedná se třeba o novelu energetického zákona, která by měla ochránit spotřebitele před takzvanými energošmejdy. Ti jako zprostředkovatelé přesvědčují zejména seniory k podpisu plných mocí k provedení výběru dodavatele elektřiny nebo plynu formou aukce a k uzavření nevýhodných smluv o dodávkách energií. Mnoho spotřebitelů, kteří se obracejí na naši poradnu, má velmi negativní zkušenosti s takovými aukcemi, které se navíc v řadě případů vůbec nekonaly. Novela energetického zákona by měla přinést požadavek povinné licence od Energetického regulačního úřadu pro energetické zprostředkovatele nebo snazší ukončování smluv o dodávkách energií.

Pozitivní změny lze očekávat také u služeb elektronických komunikací. I loňský rok byl v této oblasti pro spotřebitele příznivý, když pravidla účinná od dubna 2020 podstatně zrychlila proces změny operátora a téměř zrušila smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. V letošním roce se spotřebitelé mohou těšit na zavedení šablon shrnutí smlouvy, které jim zjednoduší čtení jinak velmi složitých a členitých smluv uzavíraných s operátory. Český telekomunikační úřad zase všem uživatelům od 1. ledna 2021 zajistil jasnější podmínky pro stanovení rychlosti internetového připojení, když novelizací svého opatření obecné povahy stanovil, co uživatel služby internetového připojení může oprávněně očekávat a co je porušením smlouvy ze strany operátorů. Od úřadu se v prvních měsících roku 2021 dále očekává spuštění bezplatného nezávislého srovnávacího nástroje, který umožní porovnávat a posuzovat různé veřejně dostupné služby elektronických komunikací z hlediska jejich cen a kvality. My takový bezplatný nezávislý srovnávací nástroj cen mobilních tarifů a předplacených karet provozujeme již řadu let na www.dtest.cz/tarify.

Řadu dílčích pozitivních změn pro spotřebitele by měla přinést i opožděná transpozice Evropského kodexu pro elektronické komunikace. Související novela zákona o elektronických komunikacích by měla umožnit například změnu poskytovatele služby přístupu k internetu, mělo by se jednat o obdobný postup jako u změny mobilního operátora.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz

V Parlamentu už několik měsíců leží také návrh zákona o hromadném řízení, jehož přijetí podporujeme kampaní Za hromadné žaloby, braňme se společně, ke které se připojilo již přes jedenáct tisíc osob. Existuje mnoho dobrých důvodů pro existenci tohoto zákona, ať už na straně spotřebitelů, kterým by doplnil prostředky obrany proti nepoctivým podnikatelům, nebo na straně podnikatelů, kteří by zjistili, že nepoctivost nepřináší vždy zisk. Doufáme, že v roce parlamentních voleb se zvýší citlivost politických stran a hnutí reprezentovaných v Parlamentu ke spotřebitelským tématům a že zákon o hromadném řízení bude řádně projednán a přijat ve znění, které umožní jeho užití spotřebiteli a organizacemi chránícími spotřebitele.

Každý spotřebitel si před nákupem zboží nebo služeb klade otázku, zda na takový nákup bude mít dost peněz. Z tohoto pohledu je výhled roku 2021 optimistický i pesimistický zároveň. Vítanou zprávou pro spotřebitele pobírající důchod je, že průměrný měsíční důchod poprvé přesáhne 15 tisíc korun. Spotřebitelé mohou profitovat i z daňových opatření (zejména ze zrušení superhrubé mzdy, zvýšení základní slevy na dani na poplatníka, snížení spotřební daně u motorové nafty), zároveň však na ně některá daňová opatření dopadnou (třeba zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků). A plně se projeví dopad snížení ekonomické aktivity řady podniků během stále trvající koronavirové krize, což přinese další insolvence a likvidace podniků a s nimi spojené výpovědi z pracovního poměru. Spotřebitel s nejistým pracovním poměrem nebo zcela bez práce bude jistě utrácet méně, což je pro něj i pro celou ekonomiku negativní zpráva.


Přihlásit