Jak se vyznat v rouškách

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 1.10.2020   

Prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí se nás čtenáři často ptají, jak se mají zorientovat v široké nabídce roušek, ústenek a respirátorů. Sepsali jsme pro vás proto základní informace a doporučení.

Prosím o radu ohledně výběru roušek. Naprosto nevím, podle čeho se mám orientovat a jak poznám, která rouška je kvalitní a splňuje to, co tvrdí. Anna Č.

Bohužel pro vás nemáme žádnou jednoduchou radu. Poznat, že výrobek skutečně splňuje vše, co deklaruje, běžným způsobem nelze.
Hodně nejasností panuje ohledně rozlišování zdravotnických prostředků, tzv. osobních ochranných prostředků a prostých roušek bez speciálního zařazení. To, zda je rouška zdravotnickým prostředkem, není dáno tím, kde se používá, ale jaký má určený účel použití.

V případě zdravotnických prostředků musí určený účel použití uváděný výrobcem naplňovat definici danou ustanovením § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. V případě ústenek si můžeme pomoci definicí z normy ČSN EN 14683+AC:2020, která říká, že ústenka je zdravotnický prostředek, který zakrývá ústa a nos personálu, aby se minimalizoval přímý přenos infekčních částic mezi personálem a pacientem a také slouží k ochraně personálu před kapalnými částicemi šířenými od pacienta rozstřikem.

Pokud je rouška zdravotnickým prostředkem, tak musí splňovat přísná kritéria stanovená českými právní předpisy i předpisy EU. Výrobce musí prokázat plnění jednotlivých požadavků. Ověřování, že výrobky splňují všechny požadavky norem a předpisů, provádějí specializovaná akreditovaná pracoviště, v ČR je to konkrétně Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Pokud je vše v pořádku, obdrží výrobek certifikaci, kterou pak vyjadřuje symbol CE s příslušným číslem certifikačního orgánu.

Bohužel se na trhu mohou objevit i padělky. Některé falešné výrobky na sobě ale můžou nést i věrnou kopii správného symbolu CE. Před koupí roušky či respirátoru proto doporučujeme navštívit naši databázi nebezpečných výrobků a v ní v kategorii Ochranné prostředky zkontrolovat, jestli se tam daný výrobek nenachází.

Pokud je rouška zdravotnickým materiálem, tak u ní podle zákona o zdravotnických prostředcích musí být přiložen návod s informacemi o jejím bezpečném a řádném používání, o očekávané účinnosti a o všech nutných preventivních opatřeních.

Dále mohou roušky a zejména respirátory spadat mezi osobní ochranné prostředky (OOP). I v tomto případě jde o certifikované výrobky se symbolem CE, ovšem ověřuje se u nich shoda s jinými normami než u zdravotnického materiálu. Tuto oblast upravuje evropské Nařízení 2016/425. Veškeré OOP musejí být rovněž vybaveny návodem k použití a ošetřování.

Většina podomácku šitých (a textilních prodávaných) roušek výše uvedenou definici zdravotnického prostředku ani osobního ochranného prostředku pochopitelně nesplňuje a jedná se o neoficiální ochranný prostředek. I ty jsou však lepší než nic a není třeba se jejich použití obávat, ale zároveň nelze očekávat tak dobrou ochranu, jakou zaručují certifikované zdravotnické masky a respirátory.

Před koupí je také dobré prověřit si daný e-shop. Z našich zkušeností a stížností na serveru VašeStížnosti.cz víme, že některé e-shopy jsou problematické a nemusí vůbec roušky odeslat. Vhodné je nahlédnout do obchodních podmínek a podívat se, kde společnost sídlí. Dále můžete využít naše ověření e-shopů dostupné na www.dtest.cz/eshopy.

Zbystřete též u ceny za roušky. Letos na jaře se na některých e-shopech objevily přemrštěné ceny za ochranné pomůcky, které dosahovaly několikanásobků ceny obvyklé. Obdobně ale může být podezřelá i příliš nízká cena.

 

Přihlásit