Pozor na pochybné energetické aukce

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Publikováno v časopise 9/2020

Nemalou část agendy naší spotřebitelské poradny tvoří stížnosti týkající se pochybných energetických aukcí, které místo slibované úspory přinesou fakturu na tučnou smluvní pokutu. Co dělat, pokud padnete do pasti takové energetické aukce? A co když se na vás obrátí inkasní agentura?

Nabídka, která se nedá odmítnout

Jestliže dostanete prostřednictvím telefonátu nebo při osobní návštěvě podom­ního prodejce nabídku účasti v energetické aukci, měli byste zbystřit. Aukce totiž zpravidla nebude tak výhodná, jak je vám prezentována. Platí zde pravidlo, že nejlepší nabídka nepřichází sama, ale je nutné si ji aktivně vyhledat.

V čem spočívá úskalí pochybných energetických aukcí? Zprostředkovatel se zaváže vybrat vám nového dodavatele elektřiny nebo plynu s výhodnější cenou, než je ta, kterou aktuálně platíte. Účast v aukci prezentuje jako bezplatnou a nezávaznou. O aukci a jejím průběhu se však nic nedozvíte. Logicky pak vzniká podezření, že se žádná aukce nekonala a že vítězná nabídka byla dopředu domluvená. Navíc ani nemusíte vědět, že jste zprostředkovateli rovnou udělili plnou moc pro uzavření nové smlouvy o dodávkách energií či odsouhlasili závaznou přihlášku do aukce. Zprostředkovatelé totiž někdy tvrdí, že podepisujete pouze účast v průzkumu nebo potvrzení o jejich návštěvě u vás doma. U telefonických rozhovorů se pak může vymstít každé vámi vyslovené slůvko ano. Nevědomky můžete odsouhlasit účast v aukci, případně může být hovor i účelově sestříhán.

Jak se dostat z pasti

Podomní prodej je v mnoha obcích zakázán, takže prodejci energií může být udělena pokuta za porušení zákazu. To ovšem nemá vliv na platnost vámi sjednané účasti v aukci. Navíc někteří podomní prodejci se riziku uložení pokuty vyhnou tím, že si schůzku domluví dopředu po telefonu. Samozřejmě ale neuškodí argument porušeného zákazu podomního prodeje proti zprostředkovateli použít a informovat obecní úřad, že domácnosti v obci obcházejí zprostředkovatelé nabízející „výhodné“ energie. Stejně tak je určitě užitečné varovat i sousedy, zvláště pak seniory. Nejlepší obranou je totiž dveře zprostředkovatelům vůbec neotevřít, případně se nestydět položit jim telefon.

Pokud si sjednáte účast v aukci, což si ovšem nemusíte vždy hned uvědomit, jak bylo uvedeno výše, co nejdříve odvolejte plnou moc či přihlášku. Jestliže již zprostředkovatel stihne vypovědět vaši smlouvu o dodávkách energií, může vám stávající dodavatel za předčasné ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou naúčtovat smluvní pokutu. Skutečnost, že máte smlouvu na dobu určitou a k ní sjednanou sankci za její předčasné ukončení, nemusíte přitom vůbec vědět. Této pokutě se můžete vyhnout, jestliže zrušíte novou smlouvu, kterou za vás uzavřel zprostředkovatel. Ovšem v takovém případě vám zase naúčtuje smluvní pokutu za nedodržení závazku zprostředkovatel z aukce.

Jak se tedy proti smluvní pokutě účtované zprostředkovatelem bránit? Zpochybněte aukční model, kdy vám nebyly představeny účastnící se společnosti či kritéria výběru vítěze. Zmiňte, že vám byla aukce prezentována jako bezplatná a nezávazná a že s hrozící smluvní pokutou jste nebyli řádně seznámeni, protože nebyla obsažena v textu přihlášky či plné moci nebo byla psána velmi malým písmem. Odkázat můžete i na případné agresivní praktiky zprostředkovatele.

Můžete podat i stížnost Energetickému regulačnímu úřadu, je-li zprostředkovatelem zástupce dodavatele energií. Není-li tomu tak, obraťte se na Českou obchodní inspekci.

Pozor na inkasní agentury

Zaznamenali jsme rovněž stížnosti na inkasní agentury, které vyzývají k zaplacení údajného dluhu souvisejícího se zrušenou účastí v energetické aukci. Vymahači spotřebitele kontaktují telefonicky, prostřednictvím sms nebo písemné výzvy. Text výzvy se někdy tváří jako platební rozkaz, obsahuje výhrůžku probíhající exekucí či chystanou návštěvou inkasního specialisty u vás doma či v zaměstnání. Naopak o dluhu toho inkasní agentura moc nesděluje.

Pokud obdržíte takovou výzvu k zaplacení, vyžádejte si potvrzení o tom, že agentura převzala vymáhání dluhu od původního věřitele. A dále požadujte vysvětlení, jak dluh vznikl a z jakých položek se skládá. Ohledně výhrůžky exekucí platí, že exekuci provádí pouze exekutor na základě exekučního titulu, kterým je třeba platební rozkaz či rozsudek vydaný soudem. Nejvyšší soud ČR řekl, že agentura nemá nárok na paušálně stanovenou odměnu, náklady na vymáhání či poplatky za administraci pohledávky. Požadovat kromě samotného dluhu může jen zákonný úrok z prodlení a například skutečné nebo předem dohodnuté a přiměřené náklady za zaslanou upomínku.


Přihlásit