Děti a elektronické bankovnictví

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Publikováno v časopise 9/2019

Vysvětlit dětem hodnotu peněz nebývá pro rodiče zrovna jednoduchým úkolem. Bezstarostný svět viděný dětskýma očima mívá zcela odlišný hodnotový žebříček, než jaký vládne fádní říši dospělých, a navíc v něm naprosto chybí povědomí o principu příjmů a výdajů. Postupné vysvětlování omezenosti zdrojů a vyrovnanosti rozpočtu tak sice možná vaší ratolesti nabourá pohádkové ideály, na druhou stranu je třeba připravit ji na realitu všedního života. Kdy je dobré se zasvěcováním do světa financí začít a je pro to vhodným nástrojem elektronické bankovnictví?

Princip šetření je našim nejmenším často vysvětlován na obligátním prasátku. To představuje pomyslnou úschovnu, do níž si dítě ukládá obdržené prostředky, jež si pak většinou jednorázově vybere. Coby pomůcka pro prvotní setkání s podstatou vytváření úspor je prasátko jistě nástrojem užitečným, avšak malý spořitel se při tom setká pouze s jednou stránkou rozpočtu – a to s výdaji. Stranu příjmovou pak většinou na vlastní kůži zažije až při první brigádě, kdy dochází k reálnému porovnání hodnot finančních prostředků získaných a posléze vydaných.

Od pohádek k bankomatu

S finanční osvětou je však třeba začít daleko dříve než v době potomkovy první brigády. Odborníci se shodují na tom, že první teoretické krůčky finanční gramotnosti je dítě schopno zvládnout a pochopit již v předškolním věku. S nástupem do školy by si pak mělo zkusit s penězi zacházet i po praktické stránce formou kapesného. Jeho výše se pochopitelně odvíjí od možností konkrétní rodiny (neexistuje žádná obecně doporučená taxa), ale také od frekvence, jak často budete školáka platidly obdarovávat.

U menších dětí jsou zpravidla vhodnější týdenní intervaly, žáci vyšších tříd jsou již schopni si jednorázově obdržený obnos rozplánovat do delšího časového období, a můžete se tedy s nimi dohodnout na údobí měsíčním. To je ostatně doporučeno také vzhledem k podobnosti s pozdější pracovní érou života, kdy valné většině z nás dorazí výplata na účet taktéž pouze jednou měsíčně.

V dnešní technicky vyspělé době ovšem není hotovostní podoba kapesného jedinou možnou formou, jak potomka seznámit s reálným světem peněz. Budete-li mít pocit, že je dostatečně vyzrálý na to, aby kromě skutečných mincí a bankovek pochopil i měnu virtuální, můžete mu správu financí představit prostřednictvím internetového bankovnictví. Z nepochopení obsluhy systému jako takového nemějte obavy – generace dnešních dětí je již od malička natolik spjatá s technikou, že s ovládáním elektronického účtu bude kamarádit možná ještě dříve než vy. Zcela jistě náročnější tedy bude vysvětlit samotnou podstatu fungování příjmů a výdajů a také propojenost transakcí s reál­ným světem v podobě bankovních převodů. Zároveň se připravte i na trpělivé vysvětlování souvisejících pojmů, jako jsou například úrok, poplatek, zůstatek na účtu nebo zaúčtování výběru.

Jakmile se malý střadatel důvěrně obeznámí s fungováním elektronického bankovnictví a začne jej bez vaší pomoci ovládat, přichází čas mu k bankovnímu kontu přidat platební kartu. Tento krok je ale opět potřeba z vaší strany důkladně zvážit – nestačí jen posoudit, zda dítě už svou výškou na bankomat dosáhne, ale především zda je schopno po teoretické i praktické stránce zvládnout a pochopit celou proceduru výběru. Za posouzení také stojí celkový naturel vaší ratolesti, a to v tom smyslu, jak moc zodpovědný přístup má ke svým věcem – i když bez­hotovostní platby dětskou „debetkou“ mívají jistá omezení, stále existuje široká škála možností, jak případně odcizenou kartu zneužít.

Kdy raději ne

Než se přesuneme k dalším výhodám dětského elektronického bankovnictví, podívejme se na situace, kdy běžný účet pro děti není nejlepším řešením. Nemáme teď ovšem na mysli nevyhovující předpoklady dítěte, nýbrž spíše rodičů.

Internetové bankovnictví by mělo sloužit k seznámení se základy finanční gramotnosti našich nejmenších, cílem dětských účtů je totiž naučit malé klienty s penězi hospodařit. Spousta rodičů však běžný účet pro děti vidí jako nejlepší možnost uspořit jim do budoucna nějaké prostředky – k tomu ale běžný účet neslouží. Respektive může, žádná banka proti tomu nebude mít výhrady, ale vy jako rodiče počítejte s tím, že touto cestou vložené prostředky příliš nezhodnotíte. Úroky u běžných účtů bývají naprosto mizivé, a i když se vám podaří získat výhody například v podobě nulových poplatků či pásmového úročení, výše zhodnocení vás i po několika letech bezpečně zklame. Chcete-li proto své ratolesti ke startu do života shromáždit jakýsi lepší finanční obnos, vyberte si k tomu nějaký z řady spořicích produktů, u nichž bývá (obzvláště v případě vázací doby) výše úroku již o poznání zajímavější. Které produkty máme na mysli? Například termínované vklady či stavební spoření, vybrat se ale mnohdy dá i ze spořicích účtů.

Druhý případ se netýká přímo bankovního konta, ale disponování potomka platební kartou. Mnoho rodičů je velice zvídavých a rádo má kontrolu nad tím, za jakým účelem děti kapesné využívají. Zatímco elektronické platby provedené přes internetové bankovnictví (do něhož vy máte přístup) jsou snadno vystopovatelné, v případě, kdy dítě pomocí karty vybere z bankomatu hotovost a tou své potřeby uhradí, již skutečný účel vybraných peněz z počítače nedohledáte. Pokud by vás tedy chybějící objektivní kontrola nad jeho výdaji stála velký vnitřní boj, pak je rozumné s pořízením karty k účtu ještě nějakou dobu počkat. Na druhou stranu je potřeba na obhajobu plateb kartami říci, že čím dříve se je nezletilý klient naučí používat, tím lépe. Navíc dostane-li od vás kapesné „na ruku“, tedy v hotovosti, taktéž si nijak nezkontrolujete, kde je těmto prostředkům konec.

Podle čeho vybírat?

Došli jste k rozhodnutí, že své ratolesti nakonec přece jen bankovní účet zřídíte? Dostáváte od nás pochvalu za zvyšování finanční gramotnosti mladé generace. Nyní zbývá vybrat nejvhodnější instituci a také nejvýhodnější nabídku – tedy za předpokladu, že dítěti nezaložíte konto ve stejné bance, kde jej máte vy sami. Podle jakých kritérií se při výběru tohoto produktu rozhodovat, pokud se přece jen rozhlédnete i po jiných finančních ústavech? U dětských běžných účtů srovnávejte především následující parametry:

  • poplatky za měsíční vedení – vedení účtu, karty, elektronického bankovnictví nebo třeba vystavování výpisů  bývají u dětských produktů zdarma,
  • transakční poplatky – týkají se vás hlavně tehdy, zvolíte-li jinou než vlastní banku. Za porovnání poté stojí počet transakcí, které máte měsíčně zdarma,
  • výběry z bankomatu – standardem je několik výběrů u vlastní banky zdarma, zvažte ale také to, zda jsou její bankomaty v místech, kde se dítě běžně pohybuje,
  • použitelnost karty – některé mají záměrné omezení pro platby na internetu (lze s nimi pouze vybírat z bankomatu) – pokud chcete dítěti přiblížit skutečný svět financí, je lepší zvolit platební kartu se všemi funkcemi,
  • elektronické bankovnictví – mělo by se vám i dítěti dobře ovládat; mnohé banky do něj přidávají i různé analytické nástroje vysvětlující tvorbu rozpočtu,
  • „kontrolní služby“ – k nastavování limitů i jiných důležitých funkcí budete mít přístup především vy. Porovnávejte proto rychlost i cenu takových obslužných nástrojů a neopomínejte ani dotaz na cenu za informační SMS.


Přihlásit