Budoucnost patří chytrým autům

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2022 Obsah červencového dTestu

Publikováno v časopise 10/2017

Program Euro NCAP testuje bezpečnost automobilů již dvacet let. Za tu dobu přispěl k záchraně 70 000 lidských životů. To však není důvod pro usínání na vavřínech. Nárazové zkoušky budou v budoucnu náročnější než kdy dříve a čím dál větší důraz bude kladen na aktivní bezpečnost, která má za cíl nehodám zcela předcházet. 

Bezpečnostní prvky automobilů můžeme rozdělit do tří skupin – primární, sekundární a terciární. První skupinu tvoří systémy aktivní bezpečnosti, které mají zabránit nehodě. Do druhé spadá klasická pasivní bezpečnost, jež zmírňuje následky nehody (pevnost konstrukce, airbagy a další). Terciární bezpečnost zahrnuje technologie, jejichž úkolem je redukovat zdravotní následky nehod.

V loňském roce bylo v Evropě zaregistrováno 14 miliónů nových automobilů. U 95 % z nich si mohli majitelé vyhledat výsledky crashtestů provedených v rámci Euro NCAP. Vzhledem k tomu, že jde o nejnáročnější a nejvýznamnější bezpečnostní zkoušky automobilů, mají velký vliv na rozvoj technologií a jejich nasazování do standardní výbavy. Také proto se organizace, které na programu Euro NCAP participují, dohodly na zpřísnění testů počínaje rokem 2020 a kladení většího důrazu na inteligentní bezpečnostní systémy. Nemusíte mít obavy, klasické nárazové zkoušky budou nadále středobodem crashtestů. Níže si stručně shrneme, jaké novinky můžeme ve zkouškách v příštích letech očekávat.

Primární bezpečnost

Za více než 90 % dopravních nehod stojí lidský faktor. Obecně se setkáváme se dvěma typy takto zapříčiněných nehod – porušením předpisů (rychlá jízda, řízení pod vlivem návykových látek) a chybami řidiče. Euro NCAP již v současnosti testuje efektivitu některých systémů, které regulují pochybení řidiče, například omezovač rychlosti, elektronickou kontrolu stability a další. Počínaje rokem 2020 má Euro NCAP v plánu zavést složitější testy monitoringu činností řidiče, ve kterých se hlouběji zaměří na systémy rozpoznávající ztrátu pozornosti nebo třeba chybu řidiče.

Výzvou pro automobilky je zavedení testování autonomního krizového zatáčení (AES), které v případě nouze dokáže automobil bezpečně vychýlit ze směru tak, aby nedošlo ke srážce. Technologie pro AES již existují, v současnosti jsou však do vozů zabudovávány jen vzácně. V roce 2020 by mělo dojít k testování systémů umožňujících vyhýbání se v rámci jízdního pruhu, o dva roky později se Euro NCAP zaměří na radikálnější AES, které kombinuje vyhnutí se i brzdění.

Jistých inovací dozná test autonomního krizového brzdění (AEB). Od roku 2020 budou testy zahrnovat více scénářů – přibude simulace srážek s chodci při couvání, jejichž hlavními oběťmi bývají starší lidé a děti, dále zkoušky nehod vzniklých při odbočování na křižovatkách a později také předcházení čelním srážkám za současného strhávání volantu.

Jako sci-fi mohou někomu připadat systémy V2x, což jsou zařízení sloužící k výměně informací mezi automobilem a jiným automobilem a také mezi automobilem a dopravní infrastrukturou (značeními, semafory a dalšími). V praxi to znamená, že díky sdílení informací o dopravní situaci má váš vůz lepší přehled o případných komplikacích, které ho na cestě mohou potkat. Euro NCAP plánuje zahájení testování této funkce na rok 2024.

Sekundární bezpečnost

Od zavedení zkoušek ochrany před poškozením krku při nárazu zezadu uběhlo téměř deset let. Za necelé tři roky bude zkouška zpřísněna a inovována tak, aby ještě více odpovídala reálným situacím. Novinky čekají také zkoušky ochrany chodců. Simulace nárazu do nohou bude provedena na modelu obsahujícím část torsa. Nárazy do hlavy budou testovány nejen na modelech hlavy dospělých a dětských chodců, ale napodobovány budou i situace, kdy vůz narazí do hlavy cyklisty s nasazenou přilbou.

Terciární bezpečnost

V roce 2022 budou odměňovány vozy vybavené detektorem dětí zapomenutých ve voze (podrobněji jsme o nich psali v rubrice Novinky v dTestu 8/2017). Kladné body získají také automobily opatřené informacemi o konstrukci, pohonu a bezpečnostních systémech vozu. Tato data mohou výrazně pomoci záchranným týmům při vyprošťování osob uvíznutých v havarovaném autě.


Přihlásit