Všeobecné podmínky pro distribuci produktů dTest, o.p.s.

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2020 Obsah březnového dTestu
Podmínky a osobní údaje

Všeobecné podmínky a podmínky určené pro specifické situace.

 1. Všeobecné podmínky
 2. Ochrana osobních údajů
 3. Podmínky pro obsah vytvářený uživateli
 4. Všeobecné podmínky pro distribuci produktů dTest, o.p.s.
 5. Podmínky spotřebitelského poradenství
 6. Zásady ochrany osobních údajů v mobilní aplikaci dTest

Tyto podmínky platí pro objednávání (odběr) a užívání jednotlivých produktů a služeb souvisejících s časopisem dTest nabízeného dTest, o.p.s. (dále jen dTest)
 

Typy předplatných

 • měsíční předplatné - předplatné měsíčně hrazené platební kartou, přes PayPal účet či inkasem
 • klasické předplatné - předplatné s tištěným časopisem na delší časové období (roční předplatné; předplatné několika ročníků či předplatné na několik měsíců)
 • elektronické předplatné - předplatné pouze přístupů do předplatitelské sekce www.dtest.cz
 • dále jsou nabízena jednotlivá vydání časopisu dTest spolu s možností zakoupit vybrané články z webu www.dtest.cz

Objednávka
Jednotlivé produkty a služby časopisu dTest lze objednat:

 • elektronicky: na webovém rozhraní https://www.dtest.cz/platby/objednavka.php či emailem na dtest[zavináč]dtest.cz
 • telefonicky na tel..: +420 241 404 922
 • osobně či písemně na adrese Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Možnosti úhrad objednávek

 • bankovním převodem - po vytvoření objednávky zasíláme obratem na Váš email pokyny k platbě
 • platební kartou
 • vybranými on-line bankovními tlačítky a dalšími on-line platebními metodami (PayPal, PaySec,...)
 • inkasem z účtu
 • složenkou (zasíláme na vyžádání)

Zasílání časopisu a zpřístupnění předplatitelská sekce časopisu dTest

Již vyšlé výtisky časopisu dTest zasíláme neprodleně po připsání platby na náš účet a následně zasíláme časopis na uvedenou adresu každý měsíc ihned, jakmile vyjde. Přístupy do předplatitelské sekce zasíláme obratem po připsání platby. U on-line plateb je to do několika minut, u bankovních převodů do cca 3 pracovních dnů.

Změna či zrušení objednávky

V průběhu předplatného je možné změnit jak zasílací adresu, tak i email pro přístupy do předplatitelské sekce. O změnách svých kontaktních údajů nás, prosím, informujte co nejdříve na výše uvedené kontakty. Objednávku lze kdykoliv zrušit na kontaktech uvedených shora. Předplatné je možné zrušit od následujícího distribuovaného vydání, případnou nevyčerpanou alikvotní část předplatného vracíme na bankovní účet na základě zaslání podepsaného Opravného daňového dokladu.

dTest je oprávněn objednávku zrušit či od smlouvy odstoupit, dojde-li:

 • k problémům se správností kontaktních a platebních údajů objednatele či s úhradou objednaných produktů a služeb na straně objednatele
 • k opakovaným problémům s doručováním časopisu, není-li chyba na straně dTest nebo České pošty
 • ke zneužití přístupových údajů,
 • event. bez udání důvodu.

Doplňkové informace a podmínky:

Důležité

Prosím seznamte se též s podmínkami využívání webových stránek dTest včetně informací o ochraně osobních údajů.

Jedná-li se o produkt distribuovaný na principu předplatného, automaticky se prodlužuje vždy na následující platební období za podmínek vyplývajících z aktuálního ceníku, pokud odběratel svoji objednávku nezruší. O případné změně cen jsou předplatitelé či ostatní odběratelé informováni vhodným způsobem, obvykle informací zveřejněnou v časopise dTest a na www.dtest.cz.
  
Internetový přístup a přidělené heslo je oprávněna využívat pouze kontaktní osoba uvedená v objednávce či maximálně jeden uživatel e-mailové adresy, na kterou je přístup zřízen.
Odběratel není oprávněn předávat přístupové údaje třetím osobám a je povinen je chránit před zneužitím. Za účelem kontroly dodržování těchto ustanovení je dTest oprávněn zaznamenávat přístupy odběratele do internetového archívu a v případě potřeby omezit jeho přístup.

Reklamaci nedoručení výtisků, poškozených výtisků či neposkytnutí služby, je možné uplatnit na výše uvedených kontaktních adresách. V případě oprávněné reklamace je přednostně opraveno plnění, tj. zaslání nedoručeného výtisku a poskytnutí služby.   

Osobní údaje
Vyplněním a odesláním objednávky odběratel výslovně souhlasí v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) se zpracováním poskytnutých osobních údajů dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 45770760, za účelem evidence odběratelů a nabízení dalších informací a služeb týkajících se ochrany spotřebitelů (vč. jejich zasílání prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.) na dobu neurčitou od udělení souhlasu. Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám s výjimkou zajištění řádného plnění objednaných služeb (např. přes distribuční společnosti). Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat na adrese dTest, kde můžete též uplatnit práva na přístup ke svým osobním údajům a žádat jejich opravu, doplnění či blokování.

Přihlásit