Jak se rozvíjí marketing cílený na seniory

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 6.7.2017   

Není to tak dávno, kdy panovaly předsudky, že senioři jsou spořiví, vybírají si spíše levné zboží nižší kvality, nepodléhají trendům a pokud něco kupují, tak to, co důvěrně znají. Tedy především zboží denní spotřeby a zdravotnické výrobky. Senioři tak dlouhou dobu byli neatraktivním segmentem spotřebitelů. Tento mýtus se pozvolna boří a marketéři si začínají uvědomovat, že senioři mohou být poměrně lukrativní skupinou zákazníků. A to nejen v kontextu nákupů nejrůznějších výrobků, ale i jako uživatelé služeb (například asistenčních). Jak vypadá marketingová komunikace cílená na seniory?

Zboží (ne)určené pro seniory

Cílem marketingové komunikace je učinit produkt přitažlivý pro danou cílovou skupinu. V tomto případě: seniorskou. V úvahu se proto musí brát fyziologické stárnutí a zohledňovat jej při tvorbě marketingových strategií. Jedná se zejména o následující: dostatečně velké písmo na etiketách, kontrastní barvy, správné umístění (aby se senioři nemuseli ohýbat ani natahovat) či vyhýbání se cizojazyčným výrazům pro označení zboží.

O autorce článku

Psycholožka Romana Mazalová je spoluautorkou publicistického dokumentu Šmejdi. Spolu se Silvií Dymákovou rok v převleku navštěvovala předváděcí akce, aby je zachytila na autentických záběrech a následně doplnila o názory právníka a dalších odborníků. Dokument, který jako první komplexně mapuje fenomén předváděcích akcí, vstoupil do kin 18. dubna 2013. Film poté běžel napříč celou republikou a senioři nad 65 let měli vstup zdarma. Mediálním partnerem filmu byl i časopis dTest.

Senioři mají specifické požadavky, které by výrobek měl splňovat. Současně se ovšem nechtějí vnímat jako izolovaná skupina a nechtějí mít dojem, že výrobek, který kupují, je primárně určen pro ně. Obzvláště v období mezi padesáti a šedesáti čtyřmi lety mají lidé problém vyrovnat se s obrazem seniora. V pozdějším věku začínají tento společenský sebeobraz přijímat, ovšem například v reklamě nechtějí být zobrazováni sami, ale ve společnosti mladších (obvykle) rodinných příslušníků, tedy dětí a vnoučat. Prodejní situace se tedy pro skupinu starších lidí modeluje jako reklama vizuálně zpracovaná pro cílovou skupinu mladší o deset až patnáct let. Marketing cílený na seniory klade důraz spíše na hodnoty (zdraví, spokojenost, rodinu) než na vlastnosti výrobku.


Zřídka využívané výhody

Senioři jakožto spotřebitelé jsou méně důvěřiví, k novým produktům skeptičtější a nemají zrovna rádi riziko. Kladně tedy oceňují nabídky prodejců, jako jsou vzorky či možnost bezplatného vrácení výrobku. Nutno ovšem dodat, že tuto možnost senioři často berou jako jakousi psychickou podporu a ujištění se, že nákupem nic neriskují. Ve skutečnosti ovšem od kupních smluv v možném termínu odstupují jen velmi zřídka a neradi.


Pro dTest zpracovala PhDr. Romana Mazalová, Ph.D., psycholožka
 


Přihlásit