Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
Splnění legislativních požadavků 40%, senzorické hodnocení 25 %, zbožíznalecké hodnocení 15 %, deklarace 15 %, nežádoucí látky 5 %.

Limity hodnocení
Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

 1. V rámci kontroly legislativních požadavků daných vyhláškou 157/2003 Sb. jsme posuzovali celkovou refraktometrickou sušinu výrobku, podíl rajčat a kyselost výrobku. Podíl rajčat ve výrobku byl stanoven výpočtem na základě naměřených hodnot refraktometrické sušiny, formolového čísla, kyseliny citronové, kyseliny jablečné, kyseliny pyroglutamové, draslíku, hořčíku a fosforu.

 1. Senzorické hodnocení probíhalo podle následující stupnice (v případě negativního hodnocení byla požadována i specifikace vady):

 • barva: 1 vynikající, sytá, tmavě červená až hnědočervená
  5 zcela nevyhovující, příliš světlá, málo červená, příliš tmavá, přecházející do hnědé
 • konzistence 1 vynikající, kašovitá, jemná, homogenní (příp. s hrubšími částicemi zeleninových přísad)
  5 zcela nevyhovující, rosolovitá, pudinková, příliš hustá nebo tekoucí, příliš řídká
 • vůně 1 charakteristická, rajčatová
  5 neznatelná, netypická, nevyhovující
 • chuť 1 vynikající, rajčatová, vyvážená sladká a kyselá
  5 zcela nevyhovující, málo rajčatová, škrobová, příliš kyselá, atypická
 • celkové hodnocení 1 výborný
  5 nevyhovující
 1. Pro zbožíznalecké posouzení byly stupnicovou metodou (1 - plně splňuje daný parametr; 2 – částečně splňuje; 3 – jisté nedostatky) a metodou slovního popisu hodnoceny tyto parametry: obaly výrobků a náročnost manipulace s výrobkem, etiketa výrobku, design výrobku, složení výrobku ve vztahu se základními kvalitativními parametry.

 1. Kontrola deklarace spočívala ve zjišťování skutečného obsahu soli, cukru a porovnání naměřených hodnot s údaji v tabulce výživových hodnot. Obsah soli byl stanoven pomocí atomové absorbční spektroskopie (AAS), obsah jednotlivých cukrů byl stanoven pomocí kapalinové chromatografie HPLC. Dále jsme posuzovali deklarovanou přítomnost škrobů a použitý způsob vyjádření obsahu rajčat ve výrobku.

 1. Jako nežádoucí látky v kečupech jsme zjišťovali přítomnost mykotoxinů a pesticidů. Mykotoxiny charakteristické pro výrobky z rajčat byly stanoveny pomocí kapalinové chromatografie (LC/MS/MS), analýza obsahu pesticidů byla provedena pomocí plynové chromatografie (GC-ECD a GC-FPD).

Přihlásit