dTest: Vyměňte operátora, když mění podmínky

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 28.6.2016   

Mobilní operátor O2 mění podmínky pro mobilní internet. Pro zákazníky to může znamenat příplatek za dodatečná data, ale také možnost bez pokuty vypovědět smlouvu na dobu určitou. Ukončení smlouvy je jedinou možností, jak vyjádřit nesouhlas s chováním operátora.

Mobilní operátoři mají oproti jiným podnikatelům velkou výhodu, mohou si totiž měnit smlouvy se zákazníky, prakticky jak chtějí. Umožňuje jim to zákon o elektronických komunikacích, který požaduje pouze to, aby zákazník o změně věděl a pokud se smlouva mění k horšímu, měl možnost ji ukončit. „Operátoři této možnosti využívají poměrně často a přitom se nejedná o kosmetické úpravy smluv, ale o tak podstatné věci, jako je způsob účtování nebo cena,“ říká Miloš Borovička, právní poradce dTestu, a dodává: „Ačkoliv si my i Český telekomunikační úřad myslíme, že postup operátorů není vždy v souladu s právem, jediným prostředkem, jak jim zákazník může účinně čelit, je nepodřídit se a smlouvu ukončit.“

Častým steskem spotřebitelů je skutečnost, že se svému operátorovi zavázali například na dva roky, ale tarif či podmínky jim přestaly během doby vyhovovat. Smlouvu na dobu určitou lze sice vypovědět kdykoliv, ale spotřebitel musí zaplatit odstupné ve výši jedné pětiny zbývajícího paušálu, což nebývá malá částka. Smlouvy se po vypršení závazku samy obnovují na stejnou dobu a spotřebitel tedy bez sankce může říct dost jen jednou za dva roky. Nepravidelně můžeme dát operátorovi vale právě při změně podmínek.

„Občas se setkáváme s argumentem operátorů, že zákazníkům něco nevadí, protože kdyby jim změna vadila, odešli by. To se neděje, a tak je potřeba, aby se naši spotřebitelé bránili jediným způsobem, který operátor pocítí,“ poznamenává Borovička. V případě mobilního internetu jsou na našem trhu stále operátoři, kteří svým zákazníkům po vyčerpání FUP, tedy celého zaplaceného balíčku dat, připojení k internetu nevypnou, ale „pouze“ zpomalí.

Spotřebitelé, kteří využijí možnost ukončení smlouvy při jednostranných změnách, mají ještě jednu výhodu – smlouvu lze ukončit k datu účinnosti nových podmínek, telefonní číslo se tedy uvolňuje pro přenos k jinému operátorovi daleko rychleji než v případě běžné výpovědi. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR sice zvažuje, že zákon o elektronických komunikacích upraví tak, aby se doba mezi výpovědí a přechodem k jinému operátorovi zkrátila na 4 dny ve všech případech, ale legislativní proces je teprve na začátku. „Nepřiměřeně dlouhá výpovědní doba je jedním z aspektů, které brání účinným a rychlým změnám operátorů. Účel právní úpravy má spočívat v tom, že pokud se mi jedna služba nelíbí, využiji jiného dodavatele. Zkrátka stejně tak, jako když se rozhodnu chodit do jiného obchodu pro rohlíky,“ vysvětluje Borovička a upozorňuje: „Když operátor smlouvu mění v náš neprospěch, máme na rozmyšlení jen dobu od oznámení změny do její účinnosti. Pak se to již bere tak, že souhlasíme a už se nelze snadno vyvázat.“

Kontakty pro média:

Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Vojtěch Dřevíkovský, drevikovsky@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 

Přihlásit