Nakupujme po Evropě a řešme spory online

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Jednotná Evropa potřebuje jednotný trh. Že se mléko vozí z Německa, vejce z Polska či rajčata z Nizozemska nás již nepřekvapí, ale proč nákupů využívají především obchodníci a ne my spotřebitelé? Jednotný trh má totiž řadu bariér, které se překonávají někdy hůře a někdy lépe. Evropská komise spustila v únoru letošního roku nástroj, který by měl cestu k ideálu „nakupujeme kdekoli v EU bez obav o svá práva“ usnadnit. Jak to vypadá v praxi?

Řeč překážkou

První věcí při nakupování „mimo český rybníček“ je jazyk. Kdo se domluví, může nakupovat. Pryč jsou časy, kdy bychom volali obchodníky telefonem či by se na zahraniční nákupy jezdilo výhradně do blízkého pohraniční. E-shopy fungují všude po světě a třeba zboží, které u nás nikdo neprodává, je k dostání v Británii nebo Německu. Někdy se stává, že i s připočteným poštovným nás konkrétní výrobek ze zahraničí vyjde levněji než doma, tak proč nevyužít toho, že není nutné clít či dodatečně danit zboží při dovozu z jiné země Unie?

Práva versus právo

Internetové obchody často ani nevyžadují znalost jazyka, ve kterém jsou vedeny. Nakupování je intuitivní a kdo jednou nakupoval v češtině, metodou slepého kuřete vytvoří objednávku třeba i ve španělském e-shopu. No budiž, ale co když nám obchodník zboží nepošle? Co když bude vadné a nebude chtít vyřídit reklamaci? Co když je to podvodník, se kterým se později nedomluvíme? Právo je druhou a výraznější překážkou evropského nakupování. Ačkoliv právní řády v oblasti ochrany spotřebitele jsou díky směrnicím a nařízením podobné, při řešení sporů si každý stát jde vlastní cestou, která nemusí být přespolnímu spotřebiteli srozumitelná.

Platforma může pomoci

Dne 15. února letošního roku spustila Evropská komise platformu, jejímž prostřednictvím mohou evropští spotřebitelé online řešit přeshraniční spory s podnikatel. Cílem je usnadnění obchodování a odbourání zažitých obav z nakupování v jiných členských státech Unie.

Jak platforma funguje si přibližme na příkladu. Dnes je zcela běžné, že zahraniční obchody mají svou českou nebo slovenskou jazykovou mutaci. Po Vánocích se na naši poradnu obrátil spotřebitel, jemuž internetový srovnávač našel dárek v e-shopu, který na první pohled vypadal jako český. Se zákazníkem komunikoval bezchybnou češtinou, a to jak v popisu zboží, tak při odpovědích na dotazy týkající se zboží. K nemilému překvapení došlo, když se spotřebitel rozhodl využít svého práva a pomocí formuláře odstoupit od kupní smlouvy. Na webu ale nenašel českou adresu sídla podnikatele a obchod zcela přestal komunikovat. Malým detektivním pátráním se nakonec zjistilo, že obchodník sídlí na adrese v maďarském Debrecínu. Co s tím?

S využitím platformy lze obchodníka přímo kontaktovat s požadavkem na řešení sporu. Nebude-li reagovat, zapojí se místní kontaktní místo, které má právo řešit věc mimosoudně podle národních předpisů. Spotřebiteli pomůže znalostí jazyka i místních zákonů a poměrů. Stačí jen vyplnit formulář, popsat problém a vše pak jede podle předepsaných pravidel.

Počáteční rozpaky

Na začátku ale budí rozjezd a fungování platformy rozpaky. Záměr pomáhat ve všech zemích EU totiž brzdí některé členské státy. Když se systém v polovině února spustil, mohli jsme se dozvědět, že v Chorvatsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, na Maltě, v Německu, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a Španělsku nám nikdo nepomůže, protože nebyl znám subjekt, který by se pomocí spotřebitelům zabýval. Od začátku března se už ví, kdo bude pomáhat zákazníkům v Estonsku a Lotyšsku, ostatní země se snad přidají velmi brzy.

A jak je to u nás

V České republice je k pomoci zahraničním spotřebitelům určené Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci, se kterým mají čeští podnikatelé – provozovatelé e‑shopů povinnost komunikovat, a ESC má vést strany k tomu, aby se dohodly. Oproti jiným zemím mají tedy Česká a Slovenská republika u zahraničních spotřebitelů malou výhodu, protože přeshraničně nakupující mají jistotu, že jim s českým e-shopem někdo pomůže, dostanou-li se do problému.

Přihlásit