Projekt Žiju bio: Výběr z otázek a odpovědí

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Publikováno v časopise 1/2008

Přinášíme vám několik otázek a odpovědí, které se týkají biopotravin.

Co je biopotravina?

Jedná se o potravinu, která vznikla jako produkt z kontrolovaného ekologického zemědělství (dále EZ). Musíme podtrhnout slovo „kontrolovaného“. To, co si vypěstujeme na zahrádce, není produktem EZ, museli bychom projít kontrolou zaměřenou na dodržování zákonem stanovených pravidel. Ta platí jak pro produkci, tak pro zpracování, ale i dopravu a obchod s těmito produkty.

Všeobecně panuje názor, že biopotravina je určena pro vegetariány a „zdravovýživáře“.
Co je na tomto tvrzení pravdy? Co všechno může být produktem ekologického zemědělství?

Biopotravin – lépe řečeno produktů ekologického zemědělství, neboť nejde jenom o potraviny – může být celá řada: klasické produkty z polí, které se prodávají bez zpracování (zelenina, ovoce, brambory, obilí), zpracované suroviny (ovocné, zeleninové šťávy a mošty, sušené ovoce, mouky, těstoviny, různé směsi, např. špaldoto, bulgur), čaje z různých bylin, koření, oleje na vaření atd. Prodávají se produkty z chovu zvířat (mléko, sýry, maso, vajíčka, masné výrobky, uherák či šunka). Nejedná se tedy jen o stravu určenou pro vegetariány. Jako produkty EZ se k nám dováží čaje, káva, kakao či exotické ovoce. Samostatnou kapitolou mohou být různé další nepotravinářské produkty např. kosmetika (nesmí být označená jen jako přírodní, nýbrž jako produkt EZ), ale i cigarety (i tabák lze pěstovat podle pravidel EZ). Jako certifikovaný produkt lze koupit i džíny, pokud bavlna, její zpracování a barvení odpovídalo podmínkám a kontrole EZ.

Co je ekologické zemědělství?

Jedná se o systém hospodaření – na poli, v ovocném sadu, zelinářské zahradě, v němž jsou velmi omezeny možnosti chemické ochrany a hnojení rostlin. V tomto systému musí mít zvířata pastvu a výběh, je také omezeno množství přídatných látek při zpracování surovin. V praxi to znamená jiné výrobní technologie a postupy; nejde jen o to něco vynechat (např. postřik), systém produkce musí být uzpůsoben tomu, aby „se to mohlo vynechat“.

Informační letáky a reklamy uvádějí, že v ekologickém zemědělství je používání pesticidů a hnojení zakázáno. Klam či pravda?

Pesticidy slouží pro ochranu rostlin a jsou jak chemického, tak biologického původu. Pesticidy biologického původu jsou většinou v ekologickém zemědělství za určitých podmínek povoleny. Většina pesticidů je ale vyrobena synteticky z různých chemických látek a ta jsou v ekozemědělství zakázána. Řada farmářů nepoužívá ani těch několik málo povolených přípravků, aby nebyli podezřívání z použití nepovolených látek. U hnojiv je to obdobné - smí se používat jen ta, která nejsou chemicky upravena, a to ještě za určitých podmínek. Synteticky vyrobená hnojiva jsou zakázána.

Proč jsou biopotraviny dražší, když se při jejich výrobě ušetří za postřiky a hnojení?

Na jednu stranu se ušetří za chemii, na druhou je nižší výnos. Musí se více pracovat rukama – odplevelovat, plečkovat, sbírat škůdce, používat pracnější postupy. Je dražší osivo, protože se musí produkovat v ekologickém zemědělství. Musí se dodržovat osevní postup, musí v něm být plodiny, které fungují jako hnojení (tzv. zelené hnojení), musí se platit kontrola. Při vyšších nákladech se vypěstuje méně, což vede k vyšší výkupní ceně. Při následném zpracování je povoleno pouze malé procento přídatných látek, musí se používat jen látky přírodní povahy. Skladování a zpracování se musí provádět odděleně. To vše výrobu prodražuje a biovýrobky jsou o několik desítek, někdy set procent dražší.

Jsou biopotraviny zdravější?

Způsob produkce biopotravin vede k nižšímu (případné zatížení půdy z dob minulých) nebo nulovému obsahu reziduí po různých pesticidech. V naprosté většině mají nižší obsah dusičnanů, protože je omezeno hnojení dusíkatými hnojivy (syntetická jsou zakázána). Většinou mají vyšší obsah vitamínů a minerálních látek, což je dáno hlavně tím, že mají o něco více sušiny, která jich více obsahuje. Spotřebitelé často nakupují biopotraviny kvůli alergii na některé potravinářské látky, které jsou při výrobě biopotravin zakázány.
Diskutovanou otázkou je obsah mykotoxinů, které se obvykle biopotravinám předhazují z důvodů nepoužívání fungicidů. Pro biopotraviny platí stejné hygienické požadavky jako pro konvenční potraviny (nepocházejí z EZ). Na poli jsou rostliny většinou méně napadány chorobami (hlavně kvůli absenci dusíkatého hnojení), vytvářejí menší buňky s pevnějšími buněčnými stěnami a jsou odolnější. Problémem může být spíše posklizňové zpracovaní (zapaření a druhotné napadení chorobami) a způsob skladování; to se ale při dodržování předpisů stává málokdy.

Je pravda, že jsou biopotraviny chutnější?

Většinou chutnější jsou, protože obsahují (hlavně zelenina a ovoce) více sušiny a proto je v nich více cukrů, aromatických látek, vitamínů atd. Polní a lesní zvěř, jsou-li blízko sebe ekologická a konvenční pole, dává přednost těm ekologickým. Stejné závěry byly zjištěny i při pokusech s krysami, které když dostaly na výběr, jednoznačně preferovaly biopotraviny.

Jsou instantní biopotraviny skutečně bio?

Instantní biopotraviny jsou vyrobeny vymrazením vody; v dehydratovaném výrobku jsou zachovány vitamíny a výživné látky. V instantní podobě se nabízejí například kávovinové směsi, různé kaše (prosná, špaldová, kukuřičná nebo rýžová, dají se použít i k zahušťování polévek a omáček), čaje, biomléko nebo polévky. Instantní biovýrobky stačí doplnit o množství vody nebo mléka, nemusejí se většinou ani vařit, příprava je velice jednoduchá a rychlá.

Podklady pro otázky a odpovědi:
Anna STARÁ, mediální manažerka informačního projektu Ministerstva zemědělství ČR – „Žiju bio“,
Josef ŠKEŘÍK, člen komise Ministerstva zemědělství ČR pro ekologické zemědělství

Přihlásit