Jak testujeme másla se zákysem

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah tuku a vody 35 %, senzorické hodnocení 40 %, nežádoucí látky 10 %, obal a deklarace 15 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě limitovalo celkové hodnocení nedodržení zákonných limitů.

Obsah tuku a vody

Stanovení obsahu tuku a vody gravimetricky (máslo musí obsahovat minimálně 80 procent tuku a maximálně 16 procent vody) dle ČSN EN ISO 3727-1,2,3.

Senzorické hodnocení

Senzorické hodnocení vzorků na základě normy ISO 8589 a ISO 5495. Hodnocení se zúčastnili proškolení hodnotitelé.

Obal a deklarace

Kontrola obalu zaměřená na obsah, úplnost, správnost a korektnost deklarovaných údajů.

Další zkoušky

Stanovení autenticity metodou GC-FID, stanovení nežádoucích látek metodou HRCG/HRMS, GC-ECD, EPA-8260

Přihlásit