5 kroků k bezproblémové změně dodavatele energií

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 27.11.2015   

Změna dodavatele elektřiny či plynu nám umožňuje ovlivnit výši neregulované složky ceny za energie, které spotřebujeme v domácnosti. Jaký zvolit při změně dodavatele postup a na co si v tomto procesu dát pozor?

Pokud si chcete sami porovnat nabídky jednotlivých dodavatelů, nezapomeňte zkontrolovat, že do ceny zahrnuli opravdu vše. V našich průzkumech ceníků dodavatelů zjišťujeme mnohá pochybení. Někteří dodavatelé na svých webových stránkách uvádějí pouze ceny pro stávající zákazníky. Noví zákazníci tedy nemají šanci ceny zjistit, pokud si o nabídku individuálně nezažádají. Mezi častá pochybení patří také uvádění pouze části ceny za dodávku a vynechání regulovaných cen, uvádění ceny bez DPH či vynechání poplatku za činnost operátora trhu.
 

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Jaký zvolit postup pro bezproblémovou změnu dodavatele energií?

1. Zjistěte, kdy můžete dodavatele změnit – ověřte si druh současné smlouvy a výpovědní lhůtu. V případě smluv na dobu neurčitou bývá lhůta obvykle tři měsíce. U smluv na dobu určitou se podmínky různí, ale platí, že pokud byste výpovědní lhůtu nedodrželi a chtěli odejít dříve, zaplatíte tučnou pokutu.

2. Vytipujte si dodavatele – srovnejte si jejich cenové a obchodní podmínky. Lákavá slova obchodních zástupců konkrétního dodavatele berte vždy s rezervou. Nepodepisujte smlouvu s novým dodavatelem bez srovnání s jinými nabídkami na trhu.

3. Zorientujte se v cenách – dodavatelé obvykle na webu zveřejňují komplexní ceník. Z něj by mělo být zřejmé rozložení regulovaných i neregulovaných složek ceny a současně by měla být uvedena konečná cena, kterou můžete očekávat za spotřebovanou jednotku.

4. Zvažte další faktory – nezaměřujte se pouze na nejnižší cenu. Důležité jsou také reference či přihlášení k Etickému kodexu obchodníka (možno ověřit na www.eru.cz). A také obchodní podmínky. V těch by mělo být například uvedeno, zda bude změna dodavatele zpoplatněna (ze zákona je bezplatná, někteří dodavatelé však vybírají tzv. aktivační poplatek), jaké jsou další nabízené služby a informace o výpovědní lhůtě a způsobu ukončení smluvního vztahu.

5. Podepište smlouvu s novým dodavatelem – předtím ji však důkladně prostudujte, stejně tak platný ceník a obchodní podmínky. Při podpisu smlouvy můžete udělit dodavateli plnou moc, a on pak provede některé činnosti za vás, což může celý proces změny urychlit. Obvykle to trvá od jednoho do šesti měsíců, v závislosti na délce výpovědních lhůt.

Nový dodavatel vás musí informovat o tom, od kterého data byla skutečně zahájena dodávka. K termínu změny dodavatele je vhodné nahlásit dosavadnímu dodavateli stav vašeho elektroměru či plynoměru. Také obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby, jímž dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem. Při prvním vyúčtování od nového dodavatele si důkladně zkontrolujte celou fakturu, především to, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny.

Možnou cestou k úspoře jsou také tzv. aukce dodávek energií. Ty fungují na principu kolektivního nákupu - čím větší je skupina zapojených spotřebitelů, tím nižší ceny jsou ochotni nabízet dodavatelé, kteří se účastní aukce. Nikdy se nezapojujte do aukce, kde by vás už registrace zavazovala k přechodu k novému dodavateli, či byste byli jiným způsobem tlačeni ke změně dodavatele, aniž znáte vysoutěženou cenu za dodávky energie.


Přihlásit