Jak testujeme

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení

Senzorické hodnocení 30 %, kakaovost polevy 10 %, autenticita náplně 20 %, kvalita tuku 30 %, obsah cukru 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Procenta vyjadřují míru splnění kvalitativních požadavků, nikoliv obsah jednotlivých složek.

Předmět testu

Test byl zaměřen na hodnocení kvality u zmrzlin. Zjišťovali jsme množství celkového tuku a složení mastných kyselin, podíl tukuprosté kakaové sušiny v polevách, celkový obsah cukrů a podíl mléčného tuku v náplni. Všechny výrobky byly také posuzovány po senzorické stránce. Testováno bylo 17 vanilkových zmrzlin a 5 tvarohových. Všechny výrobky pro účely testu byly nakoupeny v běžné maloobchodní síti.

Cíl testu

Účelem testu bylo zjistit, jaké množství rostlinných tuků na úkor mléčného výrobci do nanuků používají (nejčastěji jde o kokosový olej) a zda –li se v nich nenacházejí škodlivé nenasycené transmastné kyseliny. Hodnocení kvality výrobků bylo provedeno dle požadavků příslušné komoditní vyhlášky. Pro mražené krémy se jedná o vyhlášku č. 77/2003 Sb., k hodnocení kvality čokolády byla použita vyhláška č. 76/2003 Sb.

Použité chemické metody

Stanovení tukuprosté kakaové sušiny bylo provedeno dle ČSN 56 0578 a podíl mléčného tuku byl stanoven dle ČSN EN ISO 17678 (57 0516). Zastoupení mastných kyselin bylo měřeno metodou plynové chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC/FID). Obsah celkových cukrů byl určen metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie s detekcí v infračerveném poli (HPLC/IR). Celkový tuk byl stanoven gravimetricky.

Senzorické hodnocení

Pro senzorické hodnocení celkové chuti a vůně, intenzity tvarohové/ vanilkové chutě, konzistence, celkového dojmu a vzhledu, byla použita profilová metoda. Za každý parametr byly uděleny známky od 1 do 5, jako ve škole.

Obsah přidaných látek byl zjišťován dle deklarace na etiketách výrobků.

Přihlásit