dTest: Drahé osmičky může omezit zákon

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 1.4.2015   

dTest oslovil Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem na novelizaci zákona o ochraně spotřebitele. Podle právníků dTestu český zákon vůbec nepokrývá využívání modrých a bílých linek obchodníkem vůči zákazníkovi. Česká právní úprava je tak v rozporu se zněním evropské směrnice o právech spotřebitelů.

„České národní právo poskytuje spotřebitelům nižší úroveň ochrany, než jakou garantuje evropská směrnice. Ta říká, že pokud obchodník provozuje telefonní linku vyhrazenou pro záležitosti týkající se uzavřených smluv, spotřebitel nesmí za hovor platit vyšší částku, než je běžná sazba,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Řada společností, jako jsou mobilní operátoři, dodavatelé energií, dopravci, banky, pojišťovny i obchody, používá pro kontakt se zákazníky bílé a modré linky. Ceny za tyto hovory jsou významně vyšší než při volání na běžnou pevnou linku, u jednotlivých operátorů se liší a obvykle není možné je čerpat z volných minut na volání.

Český zákon o ochraně spotřebitele výslovně zakazuje prodávajícímu v souvislosti s uzavřenou smlouvou používat při komunikaci se zákazníkem pouze takzvané devítistovky. „Vůbec tudíž legislativně neošetřuje využívání modrých a bílých linek ve stejné situaci. Směrnice však garantuje spotřebiteli ochranu před všemi typy telefonních linek, za které je účtována vyšší cena, než je běžná sazba. Tedy i před modrými a bílými linkami,“ konstatuje Lukáš Zelený.

Členské státy se při transpozici do národního práva mohou od znění evropské směrnice odchýlit jen tam, kde to směrnice výslovně připouští, a pouze v zájmu spotřebitele, tedy za účelem poskytnutí vyššího standardu ochrany, než je zaručen směrnicí. „Jsme toho názoru, že transpozice v tomto případě nebyla provedena správně, a Česká republika se vystavuje případnému vyšetřování Evropskou komisí,“ říká Lukáš Zelený.

Většina lidí se podle březnového průzkumu dTestu neorientuje v tom, jak jsou barevné linky zpoplatněny. Za hovor, jímž nahlásí například poruchu či pojistnou událost, zaplatí desítky i stovky korun, přitom předem neznají cenu hovorného. „Oslovili jsme v této věci již Český telekomunikační úřad, operátory i obchodníky a vyzvali je ke změně. Nyní jsme se obrátili na Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem na provedení legislativní změny zákona o ochraně spotřebitele,“ říká Lukáš Zelený.

Více informací o problematice osmičkových linek v České republice se dozvíte na stránce www.dtest.cz/osmicky.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 

Přihlásit