dTest: Někteří podnikatelé si vykládají zákonné lhůty po svém

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 17.3.2015   

Vnitřní procesy ve společnostech obchodníků často prodlužují nároky spotřebitelů. Než žádost stačí doputovat na příslušné oddělení, musí si zákazník počkat. A někteří podnikatelé tvrdí, že lhůty pro vyřízení věci začínají běžet až poté. To je omyl. Lhůty se počítají od chvíle, kdy zákazník jedná vůči společnosti, ať už mluví s pracovníkem na pobočce nebo s callcentrem.

Na poradenskou linku dTestu se obracejí zákazníci některých operátorů, kteří si stěžují na dlouhou výpovědní lhůtu. Pro urychlení provedli výpověď přímo na pobočce, ale po urgenci se dozvěděli, že výpovědní lhůta běží až od chvíle, kdy požadavek „přijde na centrálu“. To mohlo trvat i několik dní. Pokud k tomu došlo na konci měsíce, museli nechtěně čerpat služby i o měsíc déle. Smluvní podmínky totiž často obsahují klauzuli, že výpověď běží například jeden měsíc od prvního dne měsíce, který následuje po jejím podání. „Ze zákona zastupují podnikatele jeho pracovníci na pobočce v běžných činnostech. Pokud jednáme se zaměstnancem a není to například uklízečka, pak jednáme se společností. Podnikatele dokonce zavazuje i jednání třetích osob, které by zákazník v dobré víře na provozovně za pověřeného pracovníka zaměnil,“ upozorňuje Miloš Borovička, právní poradce dTestu.

Výpověď smlouvy na pobočce tedy platí od okamžiku, kdy ji spotřebitel uplatnil. „Pozor však na situace, kdy je smlouva uzavřena písemně a smluvní podmínky vyžadují písemnou výpověď,“ říká Borovička a dodává: „V takovém případě nebude stačit oznámit ukončení smlouvy po telefonu, podnikatel se může domáhat, abychom jednali písemně.“ Přineseme-li písemnou výpověď na pobočku, nechme si razítkem a datem potvrdit na kopii, že ji od nás pracovník převzal.

Podobně je tomu u reklamací. Ze zákona je lze uplatnit v kterékoliv provozovně, dovoluje-li to povaha nabízeného zboží a služeb, případně v sídle či v místě podnikání. „Na pobočce musí být vždy osoba, která je přijetím reklamace pověřena,“ říká Borovička a vysvětluje: „Povinností pověřené osoby je vystavit reklamační protokol, kde je uvedeno datum uplatnění, co je obsahem a jaký způsob vyřízení spotřebitel žádá.“ Zákon o ochraně spotřebitele je závazný pro všechny podnikatele a povinnost vydávat reklamační protokol mají i operátoři. V případě porušení této povinnosti jim hrozí od Českého telekomunikačního úřadu pokuta až do výše tří milionů korun.

Kontakty pro média:

Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 

Přihlásit