Nehodovost cyklistů

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 5/2007

V roce 2006 zavinili řidiči nemotorových vozidel 2484 nehod. Nejčetnější skupinou této kategorie jsou cyklisté, kteří zavinili 2343 nehod. Při nehodách cyklistů zahynulo 43 osob, těžce zraněno bylo 299 osob a 1737 osob bylo zraněno lehce.

Nejvíce nehod cyklistů (více jak dvě třetiny z celkového počtu jimi zaviněných nehod) si připsal nesprávný způsob jízdy, na druhém místě je nedání přednosti v jízdě (téměř jedna čtvrtina z celkového počtu), následuje nepřiměřená rychlost jízdy a nesprávné předjíždění. Z důvodu technické závady jízdního kola se stalo 13 nehod a při nich bylo 13 osob zraněno. Nejvíce usmrcených bylo u nehod zaviněných nesprávným způsobem jízdy a nedáním přednosti v jízdě. V porovnání s rokem 2006 se významněji snížil počet usmrcených osob u hlavní příčiny nepřiměřená rychlost jízdy.
Nejtragičtější příčinou nehod cyklistů bylo nezvládnutí řízení jízdního kola, kdy zahynulo 14 lidí a dalších 9 osob zahynulo při nevěnování potřebné pozornosti řízení jízdního kola. V roce 2006 zahynulo při všech nehodách (nejenom zaviněných cyklisty) 83 cyklistů; nejvíce usmrcených bylo ve věkových skupinách 45 až 54 (18 mrtvých), 55 až 64 (25 mrtvých) a nad 64 roků (18 mrtvých).
Nejvíce usmrcených připadá na červnové nehody, kdy zahynulo 12 cyklistů a dále na srpnové nehody s 11 usmrcenými. Nelze opomenout ani vysoký počet usmrcených cyklistů v měsících duben a květen (shodně 10 usmrcených cyklistů), tyto měsíce v podstatě představují začátek klasické cyklistické sezóny. Jen 10 cyklistů z 83 osob, které byly při nehodách usmrceny, mělo v době nehody na hlavě ochrannou přilbu (tj. 12 % z celkového počtu usmrcených cyklistů). Zarážející je, byť zákon nestanoví povinnost pro dospělé cyklisty přilbu používat, vysoký podíl cyklistů (88 %), kteří v době smrtelné nehody přilbu neměli. Ani první měsíce letošního roku nesignalizují, že by si cyklisté dávali větší pozor. V lednu a únoru 2007 zavinili 115 nehod (o 74,2 % více než ve stejném období roku 2006), při nehodách zahynuly 4 osoby (o 2 osoby více) a dalších 88 osob bylo zraněno (o 41 osob více).

CYKLISTÉ V SILNIČNÍM PROVOZU

I pro cyklisty a jezdce na koloběžkách platí pravidla silničního provozu obsažená v zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Připomínáme…

  • Na jízdním kole se jezdí při pravém okraji vozovky; smí se jet i po krajnici, pokud tím nejsou ohrožováni chodci, cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
  • Děti do 10 let smějí jezdit po silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let, samy mohou děti do 10 let jezdit po chodníku, na cyklistických stezkách a v obytných a pěších zónách.
  • Cyklisté starší 10 let smějí použít chodník jen v případě, že kolo vedou (kdo kolo vede, je považován za chodce; to se týká i těch, kdo tlačí motocykl do objemu válců 50 cm3); kdo vede kolo (a je tedy chodec), má přednost na přechodech.
  • Cyklisté smějí objíždět nebo předjíždět ostatní vozidla zprava, pokud tato stojí nebo pomalu jedou, třeba před křižovatkou.
  • Přilba je povinná pro cyklisty mladší 18 let. Ale měli by ji nosit všichni, ať už na silnici nebo v terénu. Pády a úrazy hlavy se nevyhýbají ani dospělým a úraz na hlavě může být hodně nebezpečný.
  • Nesmí se jezdit bez držení a nohy musí mít cyklista na pedálech.
  • Cyklista nesmí za jízdy vést druhé kolo nebo ruční vozík, také nesmí vést psa nebo jiné zvíře.
  • Cyklista nesmí jezdit na kole po požití alkoholu. Zákaz pití alkoholických nápojů před jízdou a během jízdy platí pro všechny řidiče, tedy i pro cyklisty.

DOPORUČENÍ AUTOKLUBU ČR

Používat svítilny s přerušovaným světlem nejen za snížené viditelnosti, ale i v běžném provozu. Cyklisté tím lépe zvýrazní svoji přítomnost v silničním provozu, řidiči ostatních vozidel si jich dříve všimnou a mohou včas reagovat.
Na kole jezdit vždy ve světlém a pestrém oblečení; důvod stejný jako v předchozím bodě. Cyklista v tmavém oblečení, který jede za mlhavé noci na neosvětleném kole se znečištěnými, případně chybějícími odrazkami, je zlým snem každého motoristy.
Nosit ochrannou přilbu. Přilby jsou povinné pro cyklisty do 18 let; úrazy hlavy jsou však nebezpečné pro všechny cyklisty bez rozdílu věku. Bez ochranné přilby by neměli cyklisté vyjíždět ani na pozemní komunikace, ani do terénu.

Zdroj: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR a Autoklub ČR


Přihlásit