I pohřební služby klamou spotřebitele

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Pohřební ústav je poskytovatelem služeb a jako takový má své povinnosti vůči spotřebitelům. Poslední kontrola České obchodní inspekce v pohřebních ústavech nedopadla příliš dobře. U čtyřiceti procent z kontrolovaných ústavů bylo zjištěno pochybení, nejčastěji se jednalo o neseznámení zákazníka s plnou cenou za služby, často byly ceny uváděny bez DPH. Někteří poskytovatelé pohřebních služeb také odmítli vystavit potvrzení o přijetí objednávky, ačkoli je to jejich povinností.

Pohřební ústavy asi nikdo nevyhledává rád a se zcela klidnou hlavou. Bohužel, jediný kdo se jejich použití dočká klidu, je často nebožtík. Naopak pozůstalí se mohou dočkat nepoctivého jednání ze strany pohřebních ústavů.

Podle dostupných výsledků kontrol České obchodní inspekce se porušení zákona o ochraně spotřebitele nejčastěji dopouštěly pohřební služby v Ústeckém a Libereckém kraji, kde pouze dvě kontroly ze sedmnácti nezjistily žádná pochybení. Naopak nejpoctivější byli pohřebníci v Praze a Středočeském kraji, kde všech osm kontrol dopadlo bezchybně.

Při výběru pohřební služby je proto určitě na místě zachovat pokud možno chladnou hlavu a nezapomínat na svá spotřebitelská práva. Nenechejte si vnutit žádnou službu navíc, o které jste si jistí, že se bez ní obejdete. Fakturu si pak nechte rozepsat podle jednotlivých položek, a jakmile najdete nějakou chybu, okamžitě služby na místě reklamujte. Pohřební službu pak vybírejte podle důvěryhodných referencí či doporučení blízké osoby. Musíte počítat s tím, že i v tomto oboru najdete takové podnikavce, kteří budou chtít zneužít cizího neštěstí.
 

Přihlásit