Vymyslete slogan pro dTest

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Hledají se čtyři slova, která výstižně popíší dTest a jeho služby. Pokud jako náš čtenář či čtenářka cítíte, že ta tři čtyři slova znáte, budeme rádi, když se s námi o ně podělíte. Rozhodneme-li se některý ze zaslaných sloganů využít, čeká jeho autora odměna.

Slogan musí splňovat následující podmínky: 

1) délka maximálně 5 slov

2) vystihuje dTest jako organizaci, která nejen provádí a publikuje nezávislé testy, ale také poskytuje spotřebitelské poradenství a další služby spotřebitelům na svých webových stránkách

Své návrhy zasílejte do 30. září na adresu slogan@dtest.cz. Rozhodneme-li se některý z návrhů využít na webových stránkách a dalších propagačních materiálech, získá jeho autor nebo autorka odměnu 5000 Kč (175 EUR) nebo v případě zájmu 10 předplatných časopisu dTest.

 

Další pravidla

  • Jedna osoba může zaslat maximálně tři návrhy sloganu.
  • Slogany lze zasílat i ve slovenštině, musí však být použitelné i po překladu do češtiny.
  • Autorům a autorkám sloganů nevybraných pro veřejnou prezentaci dTestu nevzniká nárok na odměnu za zaslané návrhy.
  • V případě, že více autorů zašle slogan stejného znění, který bude vybrán k používání dTestem, bude odměna rozdělena rovným dílem.

Přihlásit