Jak testujeme mytí nádobí

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Mycí cyklus 47,5 %, délka mycího cyklu 2,5 %, spotřeba vody a elektrické energie 20 %, hlučnost 10 %, obsluha 16 %, zpracování 2 % a návod k použití 2 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou, například dostatečné a horší hodnocení mycího cyklu limituje celkovou známku. V takovém případě tedy nemusí celková známka odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Poznámka

V roce 2012 došlo k revizi testovacího programu, výsledky dříve testovaných myček proto nejsou s těmi novějšími dokonale srovnatelné.

Mycí cyklus

Při zkouškách kvality mytí a sušení nádobí se zaměřujeme pouze na dva programy - hlavní (někdy nazývaný automatický) a úsporný (ekologický, ekonomický, eco, atd.)

Mytí: nádobí je znečištěno ovesnými vločkami, vejci, špenátem, máslem, margarínem, mlékem, masem, bramborovým škrobem, rajčatovým džusem, čokoládovým nápojem či čajem. Náplň myčky (polévkové, mělké a dezertní talíře, podšálky a šálky, sklenice, příbory, čajové a dezertní lžičky, misky a mísy, plastová krabice, nerezová pánev a pečicí nádoby) se rozdělí na několik částí – v první nečistoty zasychají v běžném prostředí, ve druhé se „připečou“ v troubě při teplotě 80 °C (postup dle IEC 60436.2004), třetí část se peče v troubě při teplotě120 °C, respektive 160 °C. Část nádobí se vkládá bez znečištění. Účinnost mytí se zjišťuje při třech mycích cyklech; nejsou-li výsledky srovnatelné, přidávají se další cykly. Použitý standardní mycí prostředek (IEC typ B).

Sušení: po dokončení cyklu zůstanou dvířka 30 minut zavřená, poté je hodnocena přítomnost kapek vody na každém kusu nádobí. Otevřou-li se dvířka automaticky, hodnocení probíhá taktéž po 30 minutách.

Délka mycího cyklu

Měření délky hlavního a úsporného mycího cyklu.

Spotřeba vody a elektrické energie

Kombinované hodnocení spotřeby vody a elektrické energie při použití hlavního a úsporného programu.

Hlučnost

Objektivní měření hladiny hluku v průběhu mytí probíhá prostřednictvím sonometru - přístroje na měření akustického tlaku - který je umístěn ve vzdálenosti 1,2 metru před myčkou a 0,7 metru nad zemí. Vedle toho ještě hodnotíme každou myčku subjektivně, abychom případně odhalili nepříjemné zvuky, které myčky někdy vydávají.

Obsluha

Hodnocení návodu k použití, obsluhy z hlediska každodenního provozu, tj. manipulace s dveřmi, zásobníky mycích a leštících prostředků a regenerační soli a koši na nádobí. Dále se například hodnotí čištění filtrů, samočisticí schopnost myčky, snadnost vkládání a vyjímání nádobí, umístění a viditelnost kontrolek.

Přihlásit