dTest: Oběti podvodného průzkumu mají šanci, že dostanou své peníze zpět

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 18.12.2013   

Průzkum, který podvodně lákal peníze ze spotřebitelů, byl pozastaven. Nyní dTest vyzval operátory, aby již postiženým spotřebitelům vrátili peníze.

dTest odeslal výzvu třem mobilním operátorům, jejichž klienti se mohli stát obětí podvodného průzkumu, aby zákazníkům vrátili všechny platby, které jim v souvislosti s touto podvodnou službou naúčtovali.

„Podvody tohoto typu jsou zákeřné - oběti totiž často ani nezjistí, že si nějakou službu vůbec objednali a že ji platí. Dokonce ani ten, kdo pravidelně odcházející platby ve svém vyúčtování odhalil, nemá vyhráno; poskytovatel služby má totiž sídlo až v Izraeli,“ vysvětluje Miloš Borovička, právní poradce dTestu. „Vyzvali jsme proto k nápravě přímo české mobilní operátory, protože jsme přesvědčeni, že k řešení situace mají potřebné nástroje.“

„Doufáme, že všichni tři oslovení operátoři na základě naší výzvy projeví vstřícnost ke svým zákazníkům. O dalším vývoji kauzy budeme veřejnost informovat,“ uzavírá Miloš Borovička.

Postižení spotřebitelé mohou kontaktovat spotřebitelskou poradnu dTest na čísle 299 149 009, kde se dozví, jak situaci řešit.
Přesné znění výzvy mobilním operátorům najdete na konci této tiskové zprávy.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

 

Poradenská linka časopisu dTest na čísle 299 149 009 je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin. Spotřebitelé zde za cenu běžného tarifu volání mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, se kterými se na českém trhu setkávají. Od spuštění provozu v roce 2010 využily této možnosti již desetitisíce spotřebitelů - poradenská linka časopisu dTest je tak nejvyhledávanější cestou k řešení spotřebitelských potíží v ČR.

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

 

VÝZVA OPERÁTORŮM

Dobrý den,

ještě jednou děkujeme jménem spotřebitelů za impuls k pozastavení předmětné „služby“, která podle vašeho zjištění nebyla v souladu s Kodexem APMS a podle našeho názoru byla v rozporu i s českými zákony.

Vítáme vaši iniciativu směrem k případným reklamacím. Jsme však přesvědčeni, že to nestačí. Především, šlo o zákeřný podvod, jehož si spotřebitelé nemuseli ani všimnout. Dále, poskytovatel „služby“ se skrývá v Izraeli, což reklamaci komplikuje a odrazuje od ní.

Vyzýváme vás proto, abyste obětem tohoto podvodu pomohli nejen verbálně, ale také fakticky. Konkrétně vás vyzýváme k následujícím krokům:

  • Zadržte všechny platby vašemu partnerovi až do celkové výše škod, způsobených spotřebitelům souvislosti s předmětnou službou. Předpokládáme, že vaše smlouva tuto možnost dává.
  • Vraťte všechny peníze, o něž vaši zákazníci-oběti tohoto podvodu přišli.

Pokud byste nemohli zadržet všechny platby, vyzýváme vás:

  • Zveřejněte důvody, které vám v tom brání.
  • Zadržte a vraťte obětem alespoň ty peníze, které pocházejí přímo z předmětného podvodu a které jste dosud partnerovi nevyplatili.

Pokud byste chtěli ze zadržených/vracených prostředků odečítat něco na úhradu souvisejících nákladů, žádáme vás, abyste ty náklady kalkulovali s ohledem na principy společenské odpovědnosti. Pokud byste se rozhodli odškodnění vašich zákazníků - obětí tohoto podvodu neřešit, vyzýváme vás:

  • Zveřejněte důvody, které vám v tom brání.
  • Dejte vědět cíleně všem vašim zákazníkům - obětem tohoto podvodu, že mají možnost reklamace.

Děkujeme za zvážení této výzvy; protože jde o urgentní záležitost, vaši reakci očekáváme do pátku 20. prosince 2013.
 

Přihlásit