Smutné dětské nohy: Vbočená (valgózní) pata (10.)

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2023 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 10.6.2005   

Vbočené postavení patní části nohy sledujeme v poměrně vysokém zastoupení ve všech věkových třídách.

U nejmladších dětí je tento jev v podstatě fyziologickou záležitostí, s přibývajícím věkem by se však díky zesilování svalstva a vaziva měla tato vada sama upravit. Výskyt vbočené paty u dětí školního věku a v období dospívání však lze považovat za patologii, neboť vbočená pata je předzvěstí vzniku, nebo doprovází podélně plochou nohu.

Téměř ve všech věkových třídách byla tato vada zjištěna častěji u chlapců než u dívek. U souboru mladších chlapců dokonce o jednu třetinu častěji než u stejně starých dívek.


Přihlásit