Právní poradna: Zálohy na energie, vůz z autobazaru a další

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Jaká je nejvyšší možná výše zálohy na spotřebu elektřiny? Můžete v autobazaru reklamovat auto, když po koupíte zjistíte, že bylo havarované? Přinášíme další sérii otázek a odpovědí, se kterými se spotřebitelé obracejí na naši poradnu.

Spotřebitelská poradna dTestu

Do nepříjemné situace se může dostat každý, proto vám přinášíme informace, jak se co nejefektivněji domoci svých práv s naší pomocí: 

1) Uložte si do telefonu číslo poradenské linky dTestu 299 149 009. Každý všední den od 9 do 17 hodin jsou vám k dispozici naši poradci.

2) Setkáte-li se při nákupu, reklamaci či v jiné situaci s problémem, se kterým si nevíte rady, a je všední den mezi 9. a 17. hodinou, volejte hned.

3) Potřebujete-li vyřešit složitější problém, mějte po ruce všechny písemnosti (např. účtenku, smlouvu, záruční list), připravte si stručné shrnutí problému, aby se náš poradce mohl v dané věci rychle zorientovat a poradit vám, jak postupovat.

Oproti předchozímu roku mi byly dodavatelem elektřiny stanoveny téměř dvakrát vyšší měsíční zálohy na spotřebu. Je stanoven nějaký limit, který nemůže být překročen, nebo si dodavatel může výši zálohy stanovit libovolně? Ondřej S.

Dle energetického zákona může dodavatel stanovit zálohy v rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné zúčtovací období, nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny na následující období. V případě, že jste odběratelem kategorie D, což znamená, že odběr elektřiny slouží pouze k uspokojování osobních potřeb vaší domácnosti, výše jednotlivých záloh nesmí přesahovat jednu dvanáctinu celkové platby odpovídající spotřebě za předchozí zúčtovací období.

Je to tři dny, co jsem koupila osm let staré auto v autobazaru. Prodávající mi řekl, že vůz nemá žádné vady. Je prý ve velmi dobrém stavu a v autobazaru je v nabídce teprve krátce. Cenu vozu jsem zaplatila na místě a první cesta směřovala do servisu. Zpráva od automechanika, že tento vůz byl nabourán, a tudíž nemůže do budoucna vyloučit výskyt problémů, mě zaskočila. Je možné vůz z tohoto důvodu reklamovat? Markéta Z.

Podle názoru Nejvyššího soudu ČR sama skutečnost, že je automobil havarovaný, neznamená jeho vadu a nezakládá práva z odpovědnosti za vady vůči autobazaru, leda byste si v kupní smlouvě vymínila, že vůz není bouraný, a jejím podpisem by prodávající autobazar stvrdil požadavek této vlastnosti. Skutečnost, že automobil je po havárii, může být pouze příčinou jiných vad vzniklých v důsledku či následné opravy.

U cestovní kanceláře jsem uzavřel smlouvu nazvanou jako smlouva o zájezdu, jejímž předmětem bylo pouze zajištění letecké dopravy pro dvě osoby. Na místě jsem letenky zaplatil. Týden před odletem jsem se však dozvěděl o krachu naší cestovní kanceláře, proto jsem se obrátil na pojišťovnu, u které byla kancelář pojištěna. Odpověď mě opravdu zaskočila. Na vrácení zaplacené ceny letenek prý nemám nárok, neboť nebyl s cestovní kanceláří sjednán zájezd. Jak mohu dále postupovat proti pojišťovně? Petr N.

Pojišťovna v tomto případě postupovala správně. I když byla smlouva nadepsaná jako smlouva o zájezdu, nešlo o zájezd ve smyslu zákona. Nesprávné označení může být zavádějící, ale právní úkon, v tomto případě smlouva, se vždy posuzuje podle obsahu, nikoliv podle označení. Aby šlo o cestovní smlouvu, jejímž předmětem by byl zájezd, musela by zahrnovat kombinaci alespoň dvou služeb cestovního ruchu (ubytování, doprava a další služby) nabízenou za souhrnnou cenu a současně poskytovanou po dobu alespoň 24 hodin nebo zahrnující ubytování přes noc. Nárok na vrácení peněz stále máte, jen jej musíte uplatnit u samotné cestovní kanceláře a následně přihlásit vaši pohledávku do insolvenčního řízení.

Mám byt v nájmu a poslední vyúčtování spotřebované vody, které jsem obdržel, uvádí několikrát vyšší spotřebu, než jsem měl v předchozích letech. Mám podezření, že je vadný vodoměr. Je možné ho nechat překontrolovat? Bude vlastník bytu povinen mi náklady za ověření proplatit? Roman H.

Máte možnost nechat si ověřit funkčnost vodoměru v jakémkoli autorizovaném metrologickém středisku. Doporučujeme přesvědčit se, že středisko má osvědčení o registraci od Českého metrologického institutu. Náklady na takové ověření spadají mezi drobné opravy bytu, tudíž je hradíte vy jako nájemce. Pokud se prokáže, že vodoměr neuváděl správné hodnoty vody, máte nárok na opravu vyúčtování, které se bude odvíjet od spotřeby vody v předchozím srovnatelném období.

Přihlásit