Jak se mění ČOI s novým ředitelem?

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Nového ústředního ředitele ČOI Vladimíra Velčovského jsme se ptali na jeho plány, změny na ČOI a také na jedno z aktuálních společenských témat – „šmejdy“ a rekordní pokuty, které jim ČOI nově začala udělovat.

Pane řediteli, ve funkci jste poměrně krátce. Přesto jsou za vámi – alespoň z  našeho pohledu – viditelné výsledky. Jak jste vy sám spokojený s průběhem svého působení?

Pokud máte pocit, že se něco k dobrému změnilo, tak je to fajn a děkuji za ten postřeh. Pracuji v týmu, který je dostatečně fundovaný, přestože změny personální i organizační jsou nutné. ČOI je vidět, umí řešit problémy a má výsledky. Mé dosavadní působení musí zhodnotit můj nadřízený, tedy ministr průmyslu a obchodu pan Martin Kuba a široká spotřebitelská veřejnost.

Jaké byly první kroky, na které jste se po nástupu do funkce zaměřil?

V první řadě jsem se musel seznámit s celým úřadem – jak s jeho činností, tak fungováním a také se zaměstnanci na všech pracovištích. Neměl jsem na to příliš mnoho času, protože činnost kontrolního orgánu se nemůže zastavit jen proto, že nastoupil nový ředitel. Proto i následné změny probíhaly za pochodu. Zejména jsem změnil způsob komunikace s veřejností a začal jsem vystupovat v médiích. Další kroky se týkaly vnitřních změn, které se již nyní a v nejbližším období pozitivně projeví v kontrolní činnosti a jejích výsledcích, úsporných opatřeních a podobně. Postupně se seznamuji i s přímým výkonem kontroly.

Které oblasti týkající se ochrany spotřebitele vnímáte jako nejproblematičtější? Kde obchodníci nejvíce chybují?

Těch oblastí je celá řada. Od předváděcích akcí, zprostředkování a poskytování spotřebitelských úvěrů přes výprodejní akce, služby cestovních kanceláří, restaurací a autobazarů až po nabídku rizikových výrobků pro děti, sortimentu elektro a podobně. Těžko soudit, kdo chybuje z neznalosti a kde je poškozování spotřebitele záměrné. To ale není předmětem zjištění našich inspektorů. Jejich cílem je kontrolou ověřit, zda prodávající při prodeji výrobků, poskytování služeb, spotřebitelských úvěrů nebo jiné podobné činnosti dodržují právními předpisy stanovené povinnosti. V případě jejich porušení jsou kontrolovaným subjektům ukládána opatření k nápravě a následně sankce odpovídající míře, rozsahu, trvání a následkům protiprávního jednání.

Do ČOI přicházíte z poměrně odlišné sféry – poslední léta jste působil v soukromé oblasti. Jak proběhla Vaše adaptace na, patrně, odlišný způsob fungování státní správy?

Nejsem ve státní správě žádným nováčkem, nezapomínejte na moje působení v armádě, konkrétně na ministerstvu obrany. Kontrolní orgán sice funguje poněkud jinak než ozbrojené složky, ale princip je stejný – stále je to státní správa. Své desetileté působení v privátním sektoru považuji za nesmírně cennou zkušenost. Pracovní adaptace mi nedělala žádné problémy, pracuji cca 14 hodin denně, spíš mi chybí rodina a přátelé, protože moje současná funkce s sebou nese i celotýdenní pobyt v Praze, kam jsem se přestěhoval.

ČOI i vy osobně se velmi výrazně angažujete v boji proti „šmejdům“ – provozovatelům předváděcích akcí. Jak tuto problematiku vnímáte? Máte například nějakou osobní zkušenost ze svého okolí?

Myslím, že k tomu, aby člověk v mém postavení vyhlásil boj nekalým obchodním praktikám a nepoctivým prodejcům, nemusí mít žádnou osobní zkušenost. I zkušenosti zprostředkované, tj. dopisy a stížnosti nešťastných spotřebitelů, které jsem už jako ústřední ředitel České obchodní inspekce obdržel, musí každým slušným člověkem otřást. Problém je, že v řadě případů je už na pomoc ze strany ČOI jako orgánu státní správy pozdě a poškození spotřebitelé mají jedinou možnost – vymáhání svých nároků soudní cestou.

Ing. Vladimír VELČOVSKÝ (47 let) – ekonom, absolvent ekonomické fakulty Vysoké vojenské školy ve Vyškově; řadu let pracoval na vedoucích pozicích v resortu obrany.  Před nástupem do funkce ústředního ředitele České obchodní inspekce působil v soukromém sektoru, mimo jiné byl  majitelem hokejového klubu HOKEJ ŠUMPERK. K jeho zájmům patří cestování, příroda, tenis, auta a dobré víno.

Vy sám jste se zúčastnil několika besed se seniory po projekci dokumentu Šmejdi. Myslíte si, že tyto aktivity mají skutečný efekt u dané cílové skupiny?

Velmi si cením dokumentu novinářky Silvie Dymákové za to, že dokázala svým filmem nejen ukázat dosud jen tušenou tvář obchodníků s lidskou důvěřivostí, jejich manipulaci s cílem dosažení maximálního zisku bez ohledu na důsledky tohoto počínání, a následně rozpoutat veřejnou diskusi o problémech seniorů.  Zatím nelze odhadnout, jaký efekt film bude ve svém důsledku mít. Ale když senioři uvidí film „zvenčí“, to znamená bez nátlaku a manipulativního jednání prodejců, řada z nich možná pochopí, že svoje peníze mohou využít mnohem lépe, než je vyhodit za nepotřebné předražené výrobky s pochybnými vlastnostmi nebo neprokázanými účinky.

ČOI nedávno udělila rekordní pokutu ve výši dvou milionů korun jednomu z provozovatelů předváděcích akcí – 1. české reklamní společnosti. Občané ale často nevěří, že se daří pokuty od podnikatelů tohoto typu také vymáhat. Jak je to tedy s vymahatelností pokut speciálně v této oblasti?  

To je skutečně problém. Česká obchodní inspekce pokutu uloží a subjekt, jemuž byla uložena, je povinen v zákonem stanovené lhůtě ji uhradit na příjmový účet státu. Pokud tak neučiní, je po uplynutí této zákonné lhůty pokuta postoupena jako pohledávka k vymáhání příslušnému celnímu úřadu. Ten už nás však zpětně neinformuje, zda a kdy pokutu vymohl, a podle informací, které mám, zákon celníkům v tomto směru ukládá mlčenlivost.

Jak chápete úlohu spotřebitelských organizací v oblasti svého působení? Domníváte se, že spolupráce – tak, jak je nastavená – je optimální, nebo by se mělo něco zlepšit?

Činnosti spotřebitelských organizací si vážím a vnímám je jako důležitou součást občanských aktivit, které pomáhají zvyšovat právní vědomí spotřebitelů a v případě potřeby jim pomáhají tam, kde pravomoci dozorových orgánů končí. My zjistíme, kde jsou problémová místa na trhu, můžeme upozornit spotřebitelskou veřejnost na zjištěné protiprávní jednání podnikatelů na trhu, varovat spotřebitele před rizikovým chováním či nebezpečnými výrobky, postihnout podnikatele nebo poskytovatele služeb za prokázané správní delikty. Ovšem nevymůžeme nároky spotřebitelů, nemůžeme je zastupovat v soudních sporech, dávat jim právní rady. V tom je působení spotřebitelských sdružení nezastupitelné. ČOI je připravena přijímat kvalifikovaná podání spotřebitelských sdružení, je připravena se jimi také zabývat, případně se podílet na kampani zaměřené na vzdělávání spotřebitelů. Myslím, že čas ukáže, v jakém směru můžeme dále spolupráci rozvíjet nebo kde ji zlepšit.

V minulosti byly kritizované webové stránky České obchodní inspekce pro svou nepřehlednost. Nyní již došlo k významným změnám. Plánujete v této oblasti ještě nějaké další kroky?

Jsem rád, že jste si změny vzhledu všimli. Právě zveřejněná nová grafická podoba našich webových stránek je jen přehlednější, přitažlivější a hlavně uživatelsky přívětivější. V současné době jsme pro přehlednost a funkčnost stránek udělali vše, co bylo možné. Na obsahu se samozřejmě nepřetržitě pracuje, aby stránky poskytovaly spotřebitelům co nejširší nabídku aktuálních a praktických informací. 

Přihlásit