Právní rádce

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Po několikahodinovém přesvědčování jste zakoupili na předváděcí akci sadu hrnců, ale doma jste zjistili, že je vlastně nepotřebujete? Co můžete udělat? Veškeré potřebné informace se dozvíte v tomto článku.

Ze zákona můžete od smlouvy uzavřené na předváděcí akci a při podomním prodeji odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od jejího uzavření, anebo do jednoho měsíce, pokud dosud nebylo zboží dodáno. Dodavatel vás musí upozornit na tyto možnosti písemně. Pokud tak neučiní, platí lhůta jeden rok. Odstoupení musí mít písemnou formou a je nutné ho dodavateli doručit v zákonné lhůtě, to znamená, že dodavatel musí mít ve lhůtě alespoň možnost si odstoupení převzít. Nestačí tedy podat dopis na poště v poslední den lhůty.


Pokud jste si k financování zboží zakoupeného na předváděcí akci sjednali i úvěr, přečtěte si článek o zániku smluv o vázaném spotřebitelském úvěru.

Pozor na výjimky

Výjimku ze zákonného odstoupení představují smlouvy o opravě a údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud ovšem dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou práci nebo nedodal jiné zboží, které s opravou či údržbou nesouvisí či je nadbytečné. Nepoctiví podnikatelé už zkoušejí tuto výjimku využívat a vedle kupní smlouvy dávají k podpisu i "smlouvu o opravě či údržbě".

 

Odstoupení zákon dále neumožňuje u smluv:

  • týkajících se nemovitostí, vyjma jejich opravy či údržby,
  • o pravidelném dodávání zboží denní potřeby stálými doručovateli do domácností spotřebitelů,
  • uzavřených podle katalogů, a to za splnění dalších podmínek,
  • o pojištění a cenných papírech.

Dodavatel vám musí vrátit finanční plnění do 30 kalendářních dnů od doručení odstoupení.

Vy jste povinni zakoupené zboží vrátit i s příslušenstvím. Náklady na odstoupení od smlouvy, tedy náklady spojené s vrácením zboží, hradíte sami.

 

Na úvodní stránku

 

Přihlásit