V majonézách je méně žloutku, než ukládá potravinářská vyhláška

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2022 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 4.12.2012   

Spotřebitelský časopis dTest se před Vánoci zajímal o kvalitu majonéz na českém trhu. V sedmi ze 17 testovaných majonéz odhalil nedostatečný podíl vaječných žloutků. Mezi ošizenými výrobky byla i majonéza s národní značkou kvality potravin Klasa.

Redakce časopisu dTest se v prosincovém vydání rozhodla otestovat poctivost výrobců, tedy zda do majonéz dávají povinné množství surovin, které ukládá potravinářská vyhláška. Ověřovala také, zda množství vaječných žloutků odpovídá tomu, co výrobci uvedli na obalech. Hříšníky nalezl dTest hned v sedmi případech, celkem bylo testováno 17 majonéz.

Potravinářská vyhláška ukládá výrobcům, aby do majonéz dávali alespoň dvě procenta vaječných žloutků, což je pro představu jeden vaječný žloutek na kilo majonézy. Tři ze 17 testovaných majonéz obsahovaly žloutků ještě méně, než vyhláškou stanovené minimum. „Povinný podíl žloutků ve vyhlášce je tak nízký, že jsme původně ani nepočítali s odhalením hříšníků“, říká redaktor dTestu Václav Beneš . Všechny tři majonézy s různými názvy jsou od stejného výrobce, jímž je AGRICOL s.r.o. Polička. „V trojlístku takto ošizených výrobků byla i majonéza Poličanka, pyšnící se na obalu národní značkou kvality potravin Klasa,“ upozorňuje Beneš.

Další čtyři výrobky sice nárokům vyhlášky vyhověly, ale obsahovaly méně žloutku, než měly uvedeno na obalu, a to také není v pořádku. Zákon o potravinách zakazuje nabízet k prodeji potraviny klamavě označené.

Redakce rovněž porovnala závazné receptury z dob před padesáti lety s těmi současnými. „To, co se dnes prodává například jako Babiččina majonéza či Tradiční majonéza, by tehdy vůbec nebylo možné, neboť se do prodávaných majonéz dnes dává osmkrát méně vaječných žloutků, než výrobcům ukládaly oborové „Normy studené kuchyně“ z roku 1959,“ srovnává Beneš. Nárokům někdejší normy by nevyhověla žádná z nyní testovaných majonéz.

dTest doporučuje spotřebitelům, aby si důkladně pročetli složení majonéz na etiketě, protože v některých jsou konzervanty, zahušťovadla i škrob a převažující složkou může být voda. Zakázané to není, taková majonéza však mívá příchuť škrobu a řídkou konzistenci.

Kontakty:
Václav Beneš, benes@dtest.cz; tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit