Posouzení schopnosti splácet

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2023 Obsah listopadového dTestu

Věřitel musí vždy před uzavřením smlouvy důkladně s odbornou péčí posoudit, zdali bude dlužník schopen splácen. Měl by tak získat dostatečné informace nejen od samotného dlužníka, ale i nahlížením do databází, které za tímto účelem úvěrové společnosti vedou. Bez nahlížení do registrů se dnes dá jen těžko posoudit, jestli dlužník splatí, nebo ho další půjčka pošle ještě níž do dluhové spirály.

Přihlásit