Co dělat při koupi nekvalitní potraviny?

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Čím dal častěji se setkáváme s nekvalitními či dokonce zdravotně závadnými potravinami. Nejednou to potvrdily i naše testy. Zde přichází na ř řadu role SZPI. Kdy a s čím se na ní lze obrátit?

SZPI neboli Státní zeměldělská a potravinářská inspekce funguje jako orgán státního dozoru především nad zdravotní nezávadností, jakostí potravin a také nad jejich řádným označováním. Spotřebitelům pomáhá v případě, kdy potraviny prodávané v obchodech právě tyto vlastnosti nesplňují.

Inspekce se zaměřuje na potraviny, zemědělské a tabákové výrobky. Neobracejte se na ni ale v případě podezření na zdravotní nezávadnost a nedostatečnou jakost či označení masa a masných výrobků, v této oblasti totiž vykonává dozor jiný státní orgán, a to Státní veterinární správa.
Impulsem pro provedení kontroly Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí je podnět od nespokojeného spotřebitele, který v obchodě zakoupil potravinu, o jejíž jakosti nebo dokonce zdravotní nezávadnosti pochybuje, případně potravina není odpovídajícím způsobem označena (například chybí informace o výrobci či dovozci, zemi původu, složení výrobku).
Na základě takového podnětu inspekce provede kontrolu a v případě zjištění porušení povinností učiní potřebná opatření.

 

Jakým způsobem se lze na SZPI obrátit?

Podnět můžete předat příslušnému inspektorátu SZPI, nejlépe v místě provozovny, kde jste potravinu, se kterou nejste spokojeni, zakoupili.  Potřebné kontakty jsou uvedeny na webových stránkách www.szpi.gov.cz
Podněty lze inspektorátu předávat osobně, zasílat v písemné podobě nebo podávat elektronicky prostřednictvím formuláře umístěného přímo na webových stránkách SZPI.

V žádném případě však Státní zemědělské a potravinářské inspekci nezasílejte konkrétní potraviny, které jsou předmětem stížnosti. Inspekce nemůže ani provádět jakákoli opatření pouze na základě svědectví či dokumentace pořízené spotřebitelem. Podle předpisů musí provést vlastní šetření v označené provozovně.

 

Vyřeší mi SZPI můj konkrétní problém s prodejcem?

Jak je z výše uvedeného patrné, SZPI nevstupuje do vztahu mezi spotřebitelem a prodávajícím, nýbrž koná vlastní nezávislé šetření, na základě kterého pak podnikne příslušná opatření z moci úřední, například udělí pokutu. Vrácení zakoupeného závadného výrobku zpět do obchodu pak spotřebitel musí vyřešit formou klasické reklamace.
 

Přihlásit