dTest: Dozorové orgány nemohou kontrolovat vodu v mase hluboce zmrazených ryb a rybích výrobků

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 2.11.2012   

Některé hluboce zmrazené filety a filé z tresky a pangase obsahují i méně než 50 % rybího masa, zbytek představuje záměrně přidaná pitná voda.Prokázaly to analýzy časopisu dTest, který testoval 22 namátkou koupených výrobků. Při srovnání ceny za 1 kg výrobku s cenou za 1 kg rybího masa zaplatí spotřebitel za přidanou vodu od 82 do 208 Kč.

Spotřebitelé si dlouhodobě stěžují na to, že hluboce zmrazené filety a filé z tresky a zejména sladkovodního pangase obsahují příliš mnoho vody. Výsledky testu, který provedl časopis dTest, jim dávají zcela za pravdu. „Pomocí laboratorních analýz lze přesně zjistit, kolik masa a kolik vody obsahuje rybí výrobek,“ uvádí Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu dTest. Analýzy se zaměřily nejenom na podíl glazury na povrchu filetů a filé, ale i na vodu přidanou přímo do rybího masa. Mnozí zpracovatelé ryb používají technologii „Double Frozen“, tedy „dvakrát zamrazeno“. Ryby jsou zmrazeny na moři, poté na pevnině rozmrazeny a zpracovány. Při uvedené technologii dochází ke ztrátě buněčné vody, ale i bílkovin a dalších živin, a tím ke snížení hmotnosti. Před opětovným zmrazením se proto rybí maso nakládá do roztoku pitné vody, fosfátů, kyseliny citronové, chloridu sodného. „Do masa se nasákne voda a chemičtí pomocníci ji výtečně zadrží a během transportu a skladování nepustí,“ dodává Rozová.

Voda záměrně přidaná do hluboce zmrazených ryb a rybích výrobků přináší velké zisky na úkor spotřebitelů. Dodavatelé a distributoři se ale nemusí ničeho obávat, neboť dozorové orgány jsou ve své kontrolní činnosti vázány „Metodickým pokynem stanovujícím jednotný postup pro kontrolu označování hluboce zmrazených ryb a rybích výrobků“, který vydala Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství. Od srpna 2009 mohou kontrolovat pouze hmotnost glazury, nikoliv hmotnost vody záměrně přidané a zadržené přímo v rybím mase. „Metodický pokyn svázal kontrole ruce a spotřebitele vydal napospas dodavatelům a distributorům,“ uzavírá Rozová.

Bezkonkurenčním „přeborníkem“ provedeného testu při srovnání ceny za 1 kg výrobku s cenou za 1 kg rybího masa je značka Frionor, filety z tresky pestré (minimální trvanlivost do konce 05/2014), kdy cena přidané vody vychází na 208 Kč. Následují značky Equus, rybí filety z tresky (minimální trvanlivost 26/02/14) se 148 Kč za vodu, Nowaco, glazované filety z pangase (minimální trvanlivost 04.10.2013) 143 Kč a Nowaco, filé z pangase (minimální trvanlivost 01-10-2013) 137 Kč.

Kontakty:
Ida Rozová, rozova@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz; tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit