dTest: Závažný nález rezidua pesticidu v černém čaji

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 7.9.2012   

Analýzy časopisu dTest odhalily rezidua pesticidů v porcovaných černých čajích. V jednom případě došlo k závažnému překročení stanoveného maximálního limitu. Test se zaměřil i na zjištění úrovně kontaminace čajů rakovinotvornými polycyklickými aromatickými uhlovodíky.
 

Podle zjištění časopisu dTest obsahuje 13 ze 17 testovaných značek černého čaje rezidua pesticidů. Ve výrobku aro / Černý čaj porcovaný (datum minimální trvanlivosti 05 03 2014) byla naměřena nadlimitní hodnota imidaclopridu. „Maximální evropský limit této látky užívané proti hmyzím škůdcům činí 0,05 mg/kg. Naše analýzy odhalily 0,121 mg/kg uvedeného pesticidu. Takový výrobek neměl být vůbec uveden na trh,“ říká šéfredaktorka časopisu dTest Ida Rozová. Pesticidy jsou látky, které mají dopady na životní prostředí i lidské zdraví. „Při dlouhodobém vystavení lidského organismu i nízkým dávkám těchto látek hrozí narušení imunity, alergie, vývojové vady či rakovina,“ dodává Rozová.

Test sledoval 256 druhů pesticidů, které se potenciálně mohou v čajích vyskytovat. „Naměřené hodnoty u většiny testovaných výrobků se pohybovaly pod stanovenými maximálními limity. Některé z čajů ovšem obsahovaly „koktejl“ reziduí pesticidů. Například. v čaji Teekane Ranní šálek (datum minimální trvanlivosti 02/11/2015) jsme jich nalezli sedm, z toho insekticid acephate se již blížil maximálnímu limitu,“ shrnuje Rozová.

Test se dále zaměřil na obsah 8 polycyklických aromatických uhlovodíků, které mají prokazatelné karcinogenní účinky. „Jedná se o látky, které se mohou ve fermentovaném černém čaji vyskytovat, avšak zatím pro ně nejsou stanoveny žádné limity. Jejich zdrojem může být kouř, pokud je při sušení čaje používán přímý ohřev a pokud dojde ke kontaminaci spalinami,“ vysvětluje Rozová. Součet rizikové osmičky se u testovaných čajů pohyboval od 8 (Tesco / Black Tea) do 356 µg/kg (Kaufland Grande / Ceylon).

Kontakty pro média:
Ida Rozová, rozova@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz; tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit