Co dělat při krachu cestovní kanceláře?

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 22.8.2012   

Letní období je tradičně provázeno informacemi o krachu cestovních kanceláři. Neuplyne snad týden, ve kterém by nevyhlásila úpadek další z nich. Jejich klienti často žijí v obavách z toho, co jim pojišťovny uhradí. Odmítání odpovědnosti ze strany pojišťoven je ovšem nezákonné.

V případě úpadku poslední cestovní kanceláře, tedy CK Pradok, ujišťovala pojišťovna Generali její klienty, že se tentokrát nemusejí obávat o náhradu škody. Zdaleka se ale nejedná o pravidlo. V některých případech, jako u BG Travel, pojišťovny škodu hradit odmítají s odůvodněním, že cestovní kancelář nebyla dostatečně pojištěna. Takový postup považují právníci našeho časopisu za nezákonný, neboť cestující mají v případě úpadku kanceláře vždy právo na plnění. Pojišťovna je při uzavírání smlouvy s cestovní kanceláří tou silnější stranou a v jejím zájmu je i sjednání přiměřené pojistné částky pro případ krachu cestovní kanceláře.

Dalším nástrojem, který zákon pojišťovnám dává, je možnost kontroly cestovních kanceláří. Měly by tedy zajistit, aby riziko krachu bylo dostatečně kryto pojistkou. Je především na pojišťovně a v jejím zájmu, aby vykonávala řádnou kontrolu hospodaření cestovní kanceláře. Nečiní-li tak, pak nemůže následky přenášet na klienty v podobě snížení pojistného plnění.

Pokud pojišťovna odmítá poskytnout plnění, je možné věc řešit soudní cestou. Soud by v takovém případě měl dát za pravdu klientům, neboť základním cílem evropských právních předpisů v této oblasti je jednoznačně ochrana spotřebitele. Tento názor potvrdilo také nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora.

Přihlásit