Voda z watercooleru může škodit

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Jednou z podmínek nezávadnosti vody je dodržení hodnot výskytu mikroorganismů. Voda z watercoolerů, o něž není dobře postaráno, poskytuje mikroorganismům ideální prostředí k přemnožení, což může mít neblahé následky na organismy lidí, kteří tuto vodu pijí.

Pořídit na pracoviště či do čekárny úřadu watercooler je do značné míry praktické řešení. Odpadnou starosti s nákupem balených vod, protože barely s vodou dodá přímo firma dodávající přístroje. Většina watercoolerů navíc umí “vyrobit” vodu studenou i teplou. Pokud však péče o pitný režim zaměstnanců a návštěvníků končí pořízením watercooleru a vyměněním dopitého barelu vody za nový, je zaděláno na problém.  

Bez náležité a hlavně pravidelné péče se watercooler stává rájem mikroorganismů. Organotrofní bakterie, pro něž je voda přirozeným prostředím a které v přiměřeném množství do vody patří, se přemnoží. Dojít k tomu může uvnitř watercooleru, ale i v samotném barelu s vodou, pokud “sedí” na svém místě příliš dlouho než je vypit či pokud dodaná voda jako taková nesplňuje hygienické normy. Zbytky odumřelé biomasy organotrofních bakterií jsou živnou půdou pro potenciálně přítomné patogenní nebo podmíněně patogenní mikroorganismy, které se mohou ve vodě významně pomnožit. Navíc metabolickou činností organotrofních bakterií nebo jejich rozpadem po odumření může docházet ke vzniku potenciálně toxických látek.

Zajde-li vše příliš daleko, vytvoří mikroorganismy na některých místech watercooleru biofilm. Místy jako stvořenými pro vznik biofilmu jsou především vývodní kohouty, chladící vinuté potrubí, rezervoár vody a trysky. Odstranit biofilm je přitom velký problém. Běžné dezinfekční prostředky si s ním neporadí, protože obvykle dojde pouze k zahubení mikroorganismů na povrchu biofilmu. Dokonce po počátečním poklesu počtu mikrobů může dojít ke zvýšení jejich počtu na hodnoty vyšší než před dezinfekcí. Účinnou metodou k likvidaci biofilmu je mechanické vyčištění.

Nezávadnou vodu z watercooleru zajistí dodržování níže vypsaných zásad. Pokud máte o watercooleru, který používíte například na pracovišti pochybnosti, raději z něj vodu nepijte.

 

Zásady nezávadnosti vody z watercooleru:

Níže doporučenou péči doporučuje Národní referenční centrum pro pitnou vodu SZÚ Praha. Doporučení nemusí být stejně vhodná a akceptovatelná pro různé druhy a typy watercoolerů. Návody a doporučení pro spotřebitele se liší v závislosti na jednotlivých typech přístroje

 

Umístění watercooleru

 • V bezprašném, čistém a dobře větratelném prostředí.
 • Na místě chráněném proti vnějším povětrnostním podmínkám (především proti přímému slunečnímu záření).
 • Neumísťovat přístroj v prostředí znečištěném těkavými organickými látkami, které mohou pronikat do vody a mj. podporovat formaci biofilmů (okolí benzinových čerpadel, tiskárny apod.).
 • Neumísťovat přístroj v bezprostřední blízkosti tepelného zdroje (ústřední topení, kamna, apod.).
 • Neumísťovat přístroj ve vlhkém prostředí (koroze).

 

Provoz watercooleru

 • Povrchové očištění trnu automatu před každým nasazením barelu.
 • Voda v barelu po otevření (tj. nasazení na přístroj) by měla být spotřebována do doby uvedené výrobcem, optimální doba je do tří dnů.
 • Viditelné označení data spotřeby nasazeného barelu (závisí na tom, zda uživatel zajišťuje výměnu barelů sám nebo má smlouvu s příslušným dodavatelem, který zajišťuje servis).
 • Pravidelné čištění a dezinfekce v intervalech doporučených výrobcem s ohledem na prostředí, kde je watercooler umístěn a s ohledem na množství a četnost odebírané vody.
 • Po cca 60 barelech, nejdéle však po třech měsících, provést sanitaci celého automatu.

 

Sanitace watercooleru

 • Demontáž těch částí přístroje, které přicházejí do styku s dodávanou pitnou vodou.
 • Mechanické vyčištění částí, přicházejících do styku s pitnou vodou, kartáčkem a detergentním přípravkem (odstranění biofilmu).
 • Ošetření a proplach vhodným dezinfekčním přípravkem.
 • Po provedené dezinfekci provést proplach vodou, minimálně trojnásobným objemem vnitřních nádob tak, aby nikde nebyly přítomny zbytky dezinfekčního přípravku.

 

Kontrola watercooleru

 • Pravidelně, nejméně 1x ročně, provést mikrobiologický rozbor vody vystupující z watercooleru a vody vstupující do přístroje.
 • V případě výskytu senzorických změn nebo existuje-li podezření, že byl přístroj kontaminován, je třeba provést rozbor vody okamžitě (mikrobiologie, kovy, TOC) a musí být provedena celková sanitace přístroje.

Přihlásit