Podprůměrná ochrana spotřebitelů v ČR

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 29.5.2012   

Podle výroční zprávy Evropské komise patří Česká republika mezi státy s mírně podprůměrnou úrovní ochrany spotřebitele. Statistiky současně hovoří o vlivu kvality podmínek spotřebitelů na celkovou úroveň ekonomiky.

Evropská komise zveřejnila pravidelnou zprávu, která posuzuje trhy jednotlivých členských zemí z pohledu ochrany spotřebitele. Podle závěrů Komise se jen polovina českých spotřebitelů domnívá, že jsou dostatečně chráněni při koupi zboží a služeb a jen 43 % dotázaných důvěřuje úřadům, které mají ochranu spotřebitelů na starosti. Prodejci si získali o deset procent více důvěry, ale stále to nestačí na evropský průměr. Z průzkumu vychází nejlépe spotřebitelské organizace, jimž věří 68 % dotázaných.

Češi oproti většině evropských obyvatel vynikají ve znalosti svých základních spotřebitelských práv. Na otázky týkající se délky záruky nebo možnosti vrátit zboží v e-shopu odpovídali nejlépe. Čeští prodejci mají horší znalosti než kupující, neboť například více než polovina z nich nevěděla, za jak dlouho mají vyřídit reklamaci. I přesto jsou ve srovnání s ostatními národy ve svých znalostech nadprůměrní. Obdobné zkušenosti získali i poradci na bezplatné poradenské lince našeho časopisu. Spotřebitelé mají základní přehled o svých právech a s pomocí drobné rady porozumí i složitějším problémům. Prodejci ale často nechtějí jejich argumentaci slyšet a trvají na svém mnohdy nesprávném výkladu zákonů.

Podle závěrů Evropské komise nicméně dochází k pozvolnému zlepšení podmínek českých spotřebitelů oproti předchozím rokům. Na dosažení evropského průměru to ovšem stále nestačí. 

Přihlásit