dTest : Kvalitní smetana, i když s „éčky“

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 20.3.2012   

Časopis dTest ve svém aktuálním testu prověřil kvalitu smetany ke šlehání, dostupné v českých obchodech. I když je výrobci nijak nešidili, přesto byly zjištěny poměrně významné rozdíly v kvalitě, chuti i šlehatelnosti jednotlivých výrobků.

Podle českých předpisů musí smetana ke šlehání obsahovat alespoň 30 % tuku, má-li tuku 35 % a více, smí být označena jako vysokotučná. Jedna ze základních zkoušek testu se tak zaměřila na ověření deklarovaného množství tuku. „Dobrou zprávou pro spotřebitele je, že výrobci nepodváděli. U pěti smetan z osmnácti jsme sice naměřili nižší množství tuku, ale po započtení nejistoty měření vyhověly,“ komentuje výsledky zkoušky Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Rozdíly se ukázaly především v chuti a ve šlehatelnosti smetan. V případě chuti testující nejčastěji upozorňovali na pachuť svařeného mléka, která je podle Rozové dána způsobem tepelného ošetření: „Větší míru záporných hodnocení jsme zaznamenali u výrobků ošetřených UHT záhřevem. Jedná se o daň za delší trvanlivost a možnost skladování při vyšších teplotách. Pachuť lze zmírnit oslazením nebo jiným ochucením UHT smetany.“

Pro dosažení lepší šlehatelnosti, tedy aby šlehačka po našlehání nepouštěla tekutinu a dobře držela tvar, se do většiny smetan přidává stabilizátor E407, karagenan. Jeho přítomnost některým šlehačkám nijak nepomohla, protože po poměrně krátké době se začaly roztékat a klesat. „V testu se prokázalo, že dobrých výsledků lze dosáhnout i bez éček,“ říká Rozová a upřesňuje: „byl to případ Moravia smetany ke šlehání s 33 % tuku.“

V testu bylo kromě 18 smetan ke šlehání testováno i 12 smetan k vaření. Ty dosáhly až na jednu výjimku dobrého hodnocení a při konkrétním výběru tak bude hrát roli především jejich tučnost a použití přídatných látek.

Kontakty:
Ida Rozová, rozova@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz; tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit